Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Treasury Accounting Manager

teliasonera är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader. vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.  

group treasury på teliasonera består av 17 personer med funktioner inom front- middle- och backoffice, cash management risk och it samt corporate finance. inom avdelningen hanteras alla finansiella transaktioner som rör upplåning, annan finansiering, valutaaffärer och likviditeten för bl.a. moderbolaget. fortsatt expansion och ökande krav på rapportering och uppföljning gör att vi nu söker en treasury accounting manager med ansvar för all redovisning och dess rapportering inom treasury.

dina arbetsuppgifter

i denna roll blir du ansvarig för all redovisning och dess rapportering inom treasury och du förväntas utveckla rutiner och proceser ytterligare. fokus ligger på månadsstängning och rapportering, där delar av processen görs av telias shared service center. group treasury har nyligen implementerat wall stret suite som treasury-system och du blir ansvarig för att systemet är uppdaterat och används optimalt. andra exempel på arbetsuppgifter kan vara prognos i förhållande till treasurys verksamhet, analys av resultat- och balansräkning samt transaktions- och avtalsanalys, likväl som avancerad säkringsredovisning. vidare bidrar du med support till front office och m&a vid komplicerade transaktioner och är behjälplig med specialistkompetens inom redovisningsaspekter från ett treasury-perspektiv.

vem är du?

för att axla den här rollen på bästa sätt ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av liknande uppgifter på ett stort bolag, eller som konsult i motsvarande roll. du är mycket kunnig inom redovisningsreglerna för finansiella transaktioner och har god erfarenhet av finansraportering. att praktiskt ha tillämpat ias 39 är essentiellt och du brinner för att dela med dig av dina kunskaper inom hela regelverket.

vi erbjuder

det här är en mycket attraktiv roll för dig som redan utmärkt dig inom redovisning och analys med finansiell rapportering som specialitet. du som nu är redo för en snabbrörlig, komplex och utmanande bransch i ett dynamiskt företag får här en mycket utmanande och omväxlande roll. du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och få stort förtroende att utföra dina uppgifter. din roll och det mervärde du förmedlar genom närvaro och expertis till övriga inom treasury och hela teliasoneras organisation kommer att ha stor påverkan på gruppens arbetssätt samt hela bolagets resultat.

egenskaper

K2 Search samlar Sveriges främsta rekryterare, researchers och koordinatorer i Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors med ett enda syfte – att med executive search hjälpa dig stärka din affär och göra din organisation ännu starkare. Läs mer

id508