Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Logistik och Driftstöd, Göteborg

Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi är ett nytänkande kommunägt företag som förutom att ha ett heltäckande tjänste- och produktutbud från insamling och transport till behandling av avfall i egna anläggningar, jobbar mycket med kunskap och möjligheter för ett långsiktigt hållbart samhälle: vi erbjuder till exempel rådgivning och utbildning, både för företag och kommuner när det gäller avfalls- och miljöfrågor. 2010 omsatte Renova drygt 1 miljard kronor och hade 826 anställda. Välkommen till Renova – det naturliga navet i det västsvenska miljöarbetet.

Vi erbjuder
Renova är ett företag som ligger i framkant när det gäller miljö och samhällsansvar. Vi driver miljöfrågor kopplade till avfall och återvinning i regionen, och ligger långt framme i utvecklingen av ny teknik och nya metoder inom området. Miljöfrågorna genomsyrar vardagen på Renova.

I tjänsten som Enhetschef får du stora möjligheter att utforma och påverka arbetssätt och resultat. Renova kännetecknas av en välkomnande, prestigelös och omväxlande atmosfär.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av transport- och/eller logistikverksamhet
• Gärna erfarenhet av transportplanering
• Ledarerfarenhet
• Intresse för miljö- och kvalitetsfrågor
• Erfarenhet av budgetansvar
• Högskolekompetens, företrädesvis inom logistik/teknik/ekonomi

Egenskaper
• Förmåga att planera, prioritera och organisera med helhetssyn
• Kommunikativ med förmåga till en bra dialog med verksamheten och dess kravställare
• Mål- och resultatinriktad
• Förmåga att leda och engagera medarbetare

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta med Ewa Jönsson på K2 Search AB tel. 031-776 90 01. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snaras, dock senast 28 mars. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.