Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Risk Manager

medmera bank ansvarar för coops medlemsåterbäring och ger ut och hanterar 3,2 miljoner medlemmars coop medmera-kort. medmera bank driver sedan 2007 bankrörelse under finansinspektionens tillsyn och erbjuder sina medlemmar ett brett spektrum av finansiella tjänster. i tillägg till detta bistår även medmera bank detaljhandeln med informations- och reklamtjänster, till exempel månatliga utskick av tidningen coop mersmak, riktade medlemserbjudanden samt konto- och medlemsåterbäringsbesked.
läs mer på www.coop.se


medmera bank treasury har uppdraget att fungera som kf-koncernens finansfunktion. detta uppdrag innebär ansvaret för kf-koncernens samlade finansiella risker och innefattar bland annat koncernens kapitalstruktur, kapitalanskaffning och cash management samt att vara internbank för koncernens dotterbolag. till internbanken vänder sig dotterbolagen för finansiella tjänster, såsom till exempel valutasäkringar, och finansiell rådgivning.

en risk manager på treasury, medmera bank, ansvarar för att i första hand övervaka de finansiella risker som löpande uppstår i medmera bank och i de koncernenheter som banken har ett driftsansvar för samt säkerställa att policys och regelverk efterlevs.

tyngdpunkten i detta arbete kommer att vara de finansiella risker som uppkommer i medmera banks kapitalförvaltning, där man bland annat använder sig av ett egenutvecklat risk- och resultatsystem. vidare behöver man få in kompetens i gruppen kring”value at risk”, där en ny modell behövs tas fram parallellt med översynen och utvecklingen av befintliga rapporter och analyser.

huvudsakliga arbetsuppgifter

  • i första linjen säkerställa att bankens treasury håller sig inom ramarna för policys och gällande regelverk
  • ansvara för att modeller och metoder för riskanalys och riskkontroll i första försvarslinjen upprättas, tillämpas och kontinuerligt vidareutvecklas i takt med förändringar i verksamheten
  • ansvara för veckovis resultatutvärdering av kapitalförvaltningen
  • ansvara för kvartalsrapportering av kapitalförvaltningens resultat och risk till internrevision och styrelsen
  • aktivt delta vid framtagandet av styrdokument, såsom iku och policys
  • hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk som verksamheten faller under. huvudansvaret för detta ligger emellertid i andra linjens riskkontroll och compliance.
  • bistå den operativa chefen för kapitalförvaltningen vid framtagandet av den strategiska portföljen i kapitalförvaltningen

vi erbjuder

detta är en roll som ger mycket frihet att arbeta självständigt och utveckla nya modeller och rutiner i samarbete med treasury-enhetens övriga medarbetare. rollen ställer kav på både kunskaper inom programmering (sql) och riskanalys/riskkontroll. det är en liten verksamhet i sammanhanget och det ger därför en möjlighet att arbeta i en bredare roll i en expansiv miljö.

kvalifikationer

vi söker dig som är civilingenjör/ekonom eller har annan akademisk examen med matematisk prägel. vi tror att du har minst fem års erfarenhet av arbete med riskkontroll/riskanalys inom den finansiella marknaden. du har god kunskap om finansiella instrument och värderingen av dessa. du har grundläggande kunskaper av databashantering och programmering, gärna i sql som det egenutvecklade risk- och resultatsystemet bygger på. vidare är du en van användare av excel. då tjänsten innebär mycket kontakt internt har du en god skriftlig och muntlig språkbehandling

egenskaper

du är en person som drivs av siffror och analys och har ett stort intresse för den finansiella marknaden. du gillar att arbeta i team för att nå gemensamma mål samtidigt som du också är en person som är initiativrik, självgående och van att ta ansvar. du kan se din egen roll i ett större sammanhang och gillar att arbeta i en föränderlig miljö med många interna kontaktytor.


önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med lena lindahl på k2 search ab, tel. 070-392 37 10. alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. vi vill ha din ansökan snarast. ansök tjänsten på www.k2search.se

 

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id511