Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Risk Manager

Medmera bank ansvarar för coops medlemsåterbäring och ger ut och hanterar 3,2 miljoner medlemmars coop medmera-kort. Medmera bank driver sedan 2007 bankrörelse under finansinspektionens tillsyn och erbjuder sina medlemmar ett brett spektrum av finansiella tjänster.

Medmera bank treasury har uppdraget att fungera som kf-koncernens finansfunktion. Detta uppdrag innebär ansvaret för kf-koncernens samlade finansiella risker och innefattar bland annat koncernens kapitalstruktur, kapitalanskaffning och cash management samt att vara internbank för koncernens dotterbolag.

En risk manager på treasury, medmera bank, ansvarar för att i första hand övervaka de finansiella risker som löpande uppstår i medmera bank och i de koncernenheter som banken har ett driftsansvar för samt säkerställa att policys och regelverk efterlevs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • i första linjen säkerställa att bankens treasury håller sig inom ramarna för policys och gällande regelverk
 • ansvara för att modeller och metoder för riskanalys och riskkontroll i första försvarslinjen upprättas, tillämpas och kontinuerligt vidareutvecklas i takt med förändringar i verksamheten
 • ansvara för veckovis resultatutvärdering av kapitalförvaltningen
 • ansvara för kvartalsrapportering av kapitalförvaltningens resultat och risk till internrevision och styrelsen
 • aktivt delta vid framtagandet av styrdokument, såsom iku och policys
 • hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk som verksamheten faller under.

  Kvalifikationer

  Egenskaper

  Du är en person som drivs av siffror och analys och har ett stort intresse för den finansiella marknaden. Du gillar att arbeta i team för att nå gemensamma mål samtidigt som du också är en person som är initiativrik, självgående och van att ta ansvar.

  önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med lena lindahl på k2 search ab, tel. 070-392 37 10. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

  Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

  id611