Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

El & Automationschef till Crane AB (fd Tumba bruk)

crane är en global producent av valutaprodukter och har funnits i över 250 år. bolaget har samarbetat med över 50 centralbanker världen över, vilket gör dem till en naturlig partner i staters valutautveckling. crane hjälper bankerna med alla steg i produktionskedjan – från design och originalframställning till papperstillverkning, tryckeri och säkerhetshantering. material kan bestå av traditionella bomullssubstrat till de mest avancerade mikrooptiska säkerhetsdetaljerna. crane fokuserar på att leverera innovativa produkter och lösningar som uppfyller kundernas mest krävande behov.

 

till service och underhållsavdelningen söker vi en el- & automationschef. din avdelnings yttersta uppdrag är säkerställa produktionen. totalt på avdelningen finns det 14 medarbetare. ditt fokus kommer att vara att löpande se över alla processer med fokus på ökad produktivitet och kostnadseffektivitet. du förväntas leda din avdelning till att bli en grupp vars arbete utmärks av hög kunnighet och skicklighet, hög motivation och ett kommersiellt tänkande i alla led. du ingår i ledningsgruppen inom underhåll och du rapporterar till underhållschefen.

som chef är du ansvarig för drift och underhåll av stark- och svagströmsanläggningar och installationer. anläggningarna består främst av styr och inspektionssystem. du har även ansvar för att behörighetskrävande elektriskt installationsarbete utförs och kontrolleras enligt gällande föreskrifter. du har budget- och personalansvar samt delegerat arbetsmiljöansvar. som ledare är ditt ansvar att motivera, coacha och stötta dina medarbetare samt ansvara för att alla individer har rätt kompetenser för att säkerställa en optimalt bemannad, rätt utbildad och effektiv grupp. i rollen ingår även att analysera, driva, rapportera och följa upp arbetet på el och automationsavdelningen för att nå gällande mål. avdelningen arbetar med lean för att ständigt förbättra och utveckla arbetssätt, processer och rutiner.  det är också viktigt att verka och arbeta för goda relationer med fackföreningar, myndigheter, leverantörer och andra relevanta samarbetspartner.

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id511