Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Säljare

Accountor är en ledande leverantör inom outsourcing av ekonomitjänster i sverige. Vi ingår i internationella accountor group. Våra tjänster bildar tillsammans ett helhetskoncept som ger kunderna tillgång till en – helt eller delvis – outsourcad ekonomi- eller lönefunktion. Spetskompetensen ligger inom de två huvudområdena redovisning (inkl. Digital leverantörsfakturahantering) och lönehantering. Idag levererar vi, genom våra systerföretag och partners, ekonomitjänster till företag i hela norden, baltikum, nederländerna och ryssland. I sverige har vi ca 120 medarbetare och i koncernen närmare 2300 anställda. Våra sverigekontor finns i stockholm, karlskoga, karlskrona och karlstad. Våra kunder utgörs framför allt av små och medelstora organisationer i alla branscher.

din roll som senior säljare innebär att ansvara för både nykundsbearbetning samt vårdande av relationen till befintliga kunder. Du ingår i accountors försäljningsorganisation som förnärvarande består av fyra personer, och planen är att teamet ska utökas ytterligare under år 2015. Accountor är en utvecklingsorienterad koncern och förvärv av bolag görs på en kontinuerlig basis.

K2 Search samlar Sveriges främsta rekryterare, researchers och koordinatorer i Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors med ett enda syfte – att med executive search hjälpa dig stärka din affär och göra din organisation ännu starkare. Läs mer

id608