Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kreditchef

Aros kapital är ett finansbolag som sedan starten 2004 erbjuder kunder olika former av företagsfinansiering inom factoring, kredithantering, företagslån och inkasso. Vi är ett modernt finansbolag med lång erfarenhet av att hjälpa företag att driva företag. Aros kapital drivs av unga, kompetenta och driftiga människor som har fokus på ständig förbättring. Idag befinner sig aros kapital i en stark tillväxtfas. Utöver de egenutvecklade factoring- och inkassosystemen så har man under 2014 också erhållit ett kreditmarknadstillstånd som öppnar för banktjänster.

 

Som kreditchef deltar du i och leder den huvudsakliga kreditbeviljningsprocessen. Du säkerställer att all kreditgivning sker i enlighet med lagar och andra bestämmelser samt interna regler så som policys och instruktioner. Du ingår i en kreditkommitté som ansvar för kreditportföljens sammansättning och utveckling.

Som kreditchef har du rapporteringsansvar, både internt gentemot styrelse, ledning och vd samt externt gentemot myndigheter, då främst till finansinspektionen.

Du är uppmärksam på operativa risker, intressekonflikter, penningtvätt och andra väsentliga händelser.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611