Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Utredare

nfs är samarbetsorgan för de fackliga centralorganisationerna i norden. Genom våra 16 medlemsorganisationerna i alla nordiska länder representerar nfs ca 9 miljoner fackligt anslutna. Nfs verkar för ett hållbart och konkurrenskraftigt norden med utgångspunkt i fackliga värden kring ett solidariskt och värdeskapande arbetsliv. Vi arbetar med att främja det fackliga samarbetet i norden och samordna initiativ och ställningstaganden i fackliga frågor i norden, östersjöregionen, europa och globalt.

Har du engagemang och drivkraft i arbetslivs- och fackliga frågor? gillar du att bygga relationer och arbeta för ett mer hållbart och rättvist samhälle? har du ett genuint intresse och erfarenhet av att arbeta nordiskt, europeiskt eller internationellt?

Då kan det vara dig vi nu söker! en av våra kollegor går vidare till regeringskansliet som socialförsäkringsutredare.

Nfs uppdrag är att trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. Våra utredare har en viktig del i vårt uppdrag.

Din roll som utredare
vi söker en erfaren utredare/sakkunnig/konsulent med kunskap om och intresse för nordiska och europeiska arbetsmarknadsfrågor. Du bevakar, analyserar och driver utveckling gällande aktuella policyfrågor och förbereder gemensamma initiativ. Exempel på viktiga frågor är utveckling av de nordiska kollektivavtalsmodellerna, arbetskraftens rörlighet, hållbar tillväxt och gränshinderfrågor. Fokus i arbetet är de nordiska frågorna men vi arbetar också med eu-frågor, facklig utveckling i östersjöområdet och koordinerar frågor kring t ex etuc, ituc och ilo. I rollen ingår även organisering av möten och konferenser, samt löpande kontakter med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners.

Din profil

du har några års erfarenhet av arbete i en facklig organisation eller annan idéburen demokratiskt styrd verksamhet. Det är även meriterande med erfarenhet från myndighet, ministerium, frivilligorganisation eller internationell verksamhet. Du har arbetat nordiskt med arbetsmarknadsfrågor och fått god kännedom om partsrelationer, fackligt arbete och välfärdsystem. Du ska ha relevant kompetens från akademisk utbildning (t.ex. Statsvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller juridik) eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Arbetet sker på skandinaviska (danska/norska/svenska) men goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Som person: 

  • har du en God analytisk förmåga
  • är du en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl både i tal och skrift
  • kan du Skapa förtroendefulla relationer och vara diplomatisk
  • kan du Arbeta självständigt men samtidigt kunna Jobba i nära samarbete med andra
  • har du Ett eget driv och kan snabbt sätta dig in i nya frågor

Vi erbjuder
vi erbjuder ett varierat uppdrag i en organisation i ständig utveckling! du får stor insikt i nordiska arbetslivsfrågor och får chans att påverka i samhälls-, arbetsmarknads- och fackliga frågor. Du har möjlighet att utveckla många intressanta kontakter både nordiskt, europiskt och internationellt.

önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med k2 search ab madeleine tidehorn +46 (0)70-741 44 86 eller annika stålhandske holm, tfn +46 (0)765 25 90 51. Ansökningar och kontakter med k2 search behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot din ansökan snarast, dock senast den 10 mars 2015. Urval och intervjuer sker löpande.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608