Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Avdelningschef Vård- och Apotekstjänster

Vi tror på en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. En framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård. Där yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg har tillgång till rätt information i rätt tid. Där tjänster och verktyg gör arbetet enklare för personalen och individen blir mer delaktig. Vi definierar e-hälsa som verksamhetsutveckling.

Ehälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är placerad i stockholm.

För mer information om ehälsomyndigheten: www.ehalsomyndigheten.se.

Avdelningen för vård- och apotekstjänster ansvarar för att utveckla, lansera och förvalta tjänster inom ramen för tillgängliggörande av läkemedelsinformation för apotek, vård och omsorg samt myndigheter och företag.

Man är huvudansvarig för lansering av nya tjänster inom e-hälsoområdet, däribland förvaltning av de register/databaser och beslutsstöd s om apotek och vård använder i samband med informationsöverföringen för recept och ordinationer.

Avdelningen ansvarar även för att utveckla och förvalta system för läkemedelshantering på uppdrag av andra myndigheter och ibland även för den privata apoteksnäringen som är kopplade till det svenska apotekssystemet.

Vidare ansvarar avdelningen för att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljning samt att distribuera läkemedelsförmånen.

Avdelningen godkänner anslutning av externa it-system.

Vidare medverkar man med expertkompetens i utredningar och samarbeten som drivs av myndighetens e-hälsokansli samt medverkar med expertkompetens i internationella samarbeten.

Som avdelningschef för apotekstjänster styr och samordnar man de fem enheterna grunddata, ordination & recept, kunskaps- och beslutsstöd, godkännande samt kundsamverkan, ungefär 25 personer totalt.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • att leda och utveckla avdelningens enhetschefer
 • behålla och utveckla den spetskompetens som avdelningen har inom avancerande it-lösningar för apotek och vård- och omsorgsverksamheter.
 • stöd till verksamheter inom dessa områden
 • att leda och utveckla processer för dessa expertorganisationer

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen eller motsvarande
 • gedigen chefserfarenhet inom vård- och hälsoområdet alternativt medicinteknikbranschen
 • gedigen erfarenhet av att arbeta med utveckling i en komplex och systemtung verksamhet
 • ett resultat- och utvecklingsorienterat synsätt och som ser helheter
 • en tydlig och stark kommunikativ och pedagogisk förmåga
 • ett strukturerat arbetssätt
 • erfarenhet från privata sektorn är meriterande

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Upplysningar

Anställningen är tillsvidare och på heltid.

Skicka din ansökan, med personligt brev och cv, till registrator@ehalsomyndigheten.se, senast den 20/2 2015.

Ange referens: diarienummer 2015/00652

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 3