Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Avdelningschef Verksamhetsstöd

vi tror på en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. en framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård. där yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg har tillgång till rätt information i rätt tid. där tjänster och verktyg gör arbetet enklare för personalen och individen blir mer delaktig. vi definierar e-hälsa som verksamhetsutveckling. med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare sverige.

ehälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är placerad i stockholm. myndigheten ska initiera, driva och förvalta samhällsviktiga e-hälsotjänster samt samordna regeringens satsningar på e-hälsa.

för mer information om ehälsomyndigheten: www.ehalsomyndigheten.se.

avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att driva myndighetens process för verksamhetsstyrning som innefattar planering, styrning och uppföljning av verksamheten, dess risker och ekonomi. i uppdraget ligger även att tillhandahålla stöd till chefer på avdelnings- och enhetsnivå vid planering och uppföljning av verksamheten. avdelningen ansvar även för myndighetens process för intern styrning och kontroll vilket bl a innefattar processer för hantering av risker.

som avdelningschef styr och samordnar man de fyra enheterna controlling, projektkontoret, administrativ service och inköp, ungefär 35 personer totalt.

huvudsakliga ansvarsområden:

 • att leda och utveckla avdelningens enhetschefer
 • samordning och förbättring av myndighetens verksamhetsplanering, resultatuppföljning, årsredovisning och andra uppgifter av controllingkaraktär
 • huvudansvar för stöd och utveckling av projektkontoret vad gäller prioritering av utvecklingsaktiviteter, ansvar för projekt- och förvaltningsstyrning
 • styrning och utveckling av kvalitetsfrågor för hela myndigheten
 • ledning och styrning av administrationen som sköter intern administration, arkiv och registratur samt all kontorsservice
 • övergripande ansvar för att tillhandahålla ramverk, struktur och mallar för hela myndighetens behov samt kontakter med ansvarigt departement i verksamhetsadministrativa frågor

 

vi söker dig som har:

 • akademisk examen
 • gedigen erfarenhet av chefsskap och verksamhetsstyrning i statlig förvaltning
 • gedigen erfarenhet av att arbeta med analys och verksamhetsuppföljning
 • erfarenhet från verksamhetsplanering, årsredovisning samt verksamhetsutveckling inom statlig förvaltning. att också ha erfarenhet från privata sektorn är meriterande.
 • ett resultat- och utvecklingsorienterat synsätt och som ser helheter
 • en tydlig och stark kommunikativ och pedagogisk förmåga
 • ett strukturerat arbetssätt

vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


upplysningar

anställningen är tillsvidare och på heltid.

skicka din ansökan, med personligt brev och cv, till registrator@ehalsomyndigheten.se, senast den 20 februari 2015.

ange referens: diarienummer 2015/00653

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id509 0