Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Verksamhetschef


solhagagruppen är en av sveriges ledande aktörer inom lss, sol och skola med fokus på stöd och service till människor i alla åldrar med funktionsnedsättning. alla verksamheter har sin utgångspunkt i individens unika behov och önskemål och utgår från en etisk plattform vilket innebär en strävan efter hög kvalitet på engagemang, kunskap och innehåll i vardagsarbetet. solhagagruppen växer, antingen genom nyförvärv eller genom att starta egna verksamheter och idag uppgår antalet verksamheter till drygt 70. alla våra verksamheter drivs i egen regi för att vi ska kunna garantera kontinuitet och hög kvalitet. våra tjänster finns inom boende, daglig verksamhet, ledsagarservice, fritidssysselsättning, förskola, skola, utredning, vård och omsorg. många bolag inom koncernen har gedigna traditioner. vår personal har specialistkompetens inom pedagogik, arbetsträning, vård och omsorg med inriktning på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. inom solhagagruppen verkar idag cirka 1 750 anställda för att bidra till att realisera och stärka företagets vision:

”alla människor med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett gott liv – hela livet”.

till region väst söker vi nu en verksamhetschef.

din roll som verksamhetschef innebär resultat-, verksamhet- och personalansvar för ett eller två boenden för vuxna och/eller barn/ungdom. varje enhet har 4-5 brukare och ca 15 fast anställda plus vikarier. du bedriver ett verksamhetsnära ledarskap och arbetar både ute i verksamheten samt på regionens huvudkontor i lödöse. du ansvarar bl a för att arbetsrutiner och processer sker enligt solhagagruppens värderingar och regler, kontakt med kommuner och andra aktörer, beläggning, budget och lönsamhet, hr (arbetsmiljö, bemanning och rekrytering) och för den pedagogiska plattformens implementering och efterlevnad. du kombinerar ditt engagemang och intresse för människor med stor drivkraft att nå uppsatta mål och att skapa ”det goda livet” genom pedagogik och rutiner för brukarna.


vi erbjuder

solhagagruppen har vuxit stadigt under de senaste åren. vi brinner för att skapa meningsfullhet och livsinnehåll för varje enskild individ, byggt på individen styrkor, drömmar och intressen. som verksamhetschef får du möjliget att via verksamhetsnära arbete, tillsammans med medarbetarna nå både kortsiktiga och långsiktiga mål. du är en viktig del i utvecklingen inom ett företag där engagemang, kompetens och kvalitet är på hög nivå, där ägare, ledning och medarbetare drivs av omtanke, affärsmässighet och möjligheten att erbjuda ett högkvalitativt liv för brukare och deras familjer. vår personal är vår viktigaste resurs och vi arbetar kontinuerligt med handledning och kompetensutveckling inom bland annat vår pedagogiska plattform.

vi söker dig som vill leva och kommunicera vår värdegrund varje dag: ”vi visar respekt för människans värde. vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar. vi hushåller med resurser och tar ansvar för framtiden”.

kvalifikationer

- högskoleutbildning – social omsorg, socionom eller annan adekvat utbildning enligt ivo som ger möjlighet att bära ivo´s     tillstånd.

- kunskap och erfarenhet av om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

- erfarenhet från privata vård- och omsorgssektorn,

- kunskap om lagstiftningen som styr verksamheten (lss, sol)

- ledarerfarenhet minst två år med lönesättningsansvar

- resultat - budgetansvar

- meriterande: tydliggörande pedagogik, erfarenhet från barn/ungdomsboende

egenskaper

- engagemang i spannet övergripande nivå till brukare, trivas ute i verksamheten

- prestigelös, positiv, varm och trygg

- målorienterad, självständig och orädd

- kommunikativ och lyhörd

- resultatinriktad med eget driv


K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id509 1