Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Konsult inom Integration – separation/ Deal Advisory, Operations, KPMG

Kpmg är ett av sveriges ledande kunskapsföretag. Vi är 1600 medarbetare på 60 orter som lotsar våra kunder rätt i en alltmer komplex verklighet.

Vi söker en konsult med fokus på integration- och separation i samband med företagstransaktioner.

Din huvudsakliga uppgift är att leda integrations – och separationsprojekt vid försäljning/uppköp eller vid exempelvis avknoppning av ett affärsområde som skall bilda ett nytt dotterbolag. I projekten ansvarar du för att vara ett stöd till project management office hos ett bolag, leda alla funktioner inom bolaget (t.ex. It, supply chain, ekonomi, hr, kommunikation), och i det sätta upp en plan för vad som skall göras inför integrationen/separationen. Du följer upp med alla funktioner inom bolaget och rapporterar löpande till management.  vid separationsprojekt är ditt fokus att identifiera och separera alla processer inom samtliga funktioner.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608