Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Erfaren projektledare Jönköping


riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. vi är samtidigt en av sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar mot samma mål - att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av rummen som du bor och arbetar i. med vår kooperativa värdegrund är riksbyggen en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. här får du ett jobb med rum för hela livet! läs mer på www.riksbyggen.se

riksbyggen står inför en kraftig produktionsökning vilket kräver vissa strukturella anpassningar. aktuell tjänst ligger under affärsområde bostad, vilket är ett av riksbyggens tre affärsområden. verksamhetsområdet är nyproduktion men även ombyggnation av bostäder och andra typer av lokaler. du kommer att tillhöra region väst och marknadsområde sydväst (jönköping, borås, halmstad).

som projektledare på riksbyggen har du totalansvaret för våra projekt inom ny- och ombyggnation av bostäder och kommersiella lokaler. du ansvarar för hela processen och är engagerad i samtliga moment som inkluderas i denna. vid nyproduktion börjar ditt ansvar i samband med markförvärv och slutar efter garantitidens utgång fem år efter inflyttning. däremellan leder du projekteringsarbeten, upprättar förfrågningsunderlag och entreprenadupphandlingar samt avtalar med projektörer, entreprenörer och andra leverantörer. du är ansvarig för projekt- och byggledning samt för att projekten genomförs i enlighet med ställda förväntningar såväl ekonomiskt som miljö- och kvalitetsmässigt. tjänsten medför ett nära samarbete med riksbyggens affärsområde, fastighetsförvaltning. du brinner för samhällsutveckling och är delaktig i jönköpings kommuns utveckling av bostadsområden. kundkontakten är en stor del av projektledarens vardag och en viktig pusselbit för att kunna förstå och bemöta våra kunders behov.

i din roll verkar du även aktivt för en öppen dialog med dina medarbetare. rollen innebär många olika kontaktytor såväl internt som externt, varför det är av största betydelse att du drivs av att bygga och vårda goda relationer. du är tydlig i din kommunikation och får människor att vilja följa. du är en förebild avseende företagets värderingar och bidrar till att stärka riksbyggens varumärke och konkurrenskraft externt. tjänsten rapporterar till mo-chef sydväst.

vi erbjuder

riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomisk välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. för att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling och långsiktighet. du kommer att slussas direkt in i ett spännande och omfattande projekt som innebär nyproduktion av 250 bostäder. för rätt person innebär aktuell roll ett fritt arbete med goda möjligheter att få vara med och göra skillnad. du stimuleras av utmaningar och ser möjligheter. riksbyggen erbjuder goda karriärmöjligheter internt.

kvalifikationer

 • flerårig erfarenhet av projektledning inom byggnation
 • goda kunskaper om hela byggprocessen
 • tidigare arbetat med projekteringsledning
 • erfarenhet av upphandling
 • kunskaper inom entreprenadjuridik
 • med fördel akademisk alt. högskolebakgrund, gärna bygg- eller civilingenjör

egenskaper

 • självständig – trygg i att leda och driva sina projekt
 • relationsorienterad – drivs av nöjda kunder och bygger team internt
 • målmedveten – driver metodiskt och med struktur mot uppsatta mål
 • prestigelös – lyhörd för andra och har företagets bästa för ögonen
 • tydlig – god kommunikatör med förmåga att fatta beslut

eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av eva hartzell på k2 search ab, tel. 013-327 02 10. alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. vi vill ha din ansökan snarast då vi kommer att hantera inkomna ansökningar löpande. ansök tjänsten på www.k2search.se 

 

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id511