Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Driftchef till affärsområde Göteborg

Hufvudstaden är ett av sveriges mest specialiserade och koncentrerade fastighetsbolag med kontors- och butiksfastigheter i centrala stockholm och göteborg. I beståndet ingår bl.a. Nk-varuhusen i stockholm och göteborg, två fastigheter i nordstan i göteborg samt profilfastigheten norrmalmstorg 1 i stockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 387 000 kvm uthyrbar yta med ett marknadsvärde om cirka 27,8 mdkr. Bolaget grundades 1915 och börsnoterades 1938. Koncernen har cirka 100 anställda, varav merparten på huvudkontoret i stockholm.

Rollen som driftchef är en nyckelroll med övergripande ansvar för drift/underhåll och teknikfrågor för hufvudstaden i göteborg. Du har ansvar för driften och den långsiktiga underhållsplaneringen för hufvudstadens fastigheter i göteborg – profilfastigheter i centrala göteborg. I rollen ligger också ansvar för affärsområdets service- och skötselavtal, anläggningsbesiktningar samt brand- och säkerhetsfrågor.

ansvarsområden

  • ansvara för upprättande av planer och genomförande av underhållsprojekt
  • hantering av avtal, offerter och upphandling
  • utföra anläggningsbesiktningar
  • ansvara för driftsledning
  • budget- & resultatansvar
  • personalansvar

kvalifikationer 

Vi söker dig som är civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande och som har flerårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning, inköp och avtalsupphandlingar. Du bör ha kunskap om och vana av ekonomisk rapportering/uppföljning samt behärska engelska i tal och skrift. Som person är du affärsmässig och prestigelös. Att hålla ordning och reda är naturligt för dig. Som ledare är du fullt införstådd med vikten av att i alla lägen agera föredömligt.

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 0