Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Strategisk Försörjning & Logistik

Fiskeby board ab är en av europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Mer än en tredjedel av alla svenska kar¬tongförpackningar är idag tillverkade av multiboard. Samtliga produkter är tillverkade av första klassens returfiber, i en process certifierad enligt brc – iop standardiserade hygien¬normer, kvalitetssäkringssystemet iso 9001 och miljö-säkrings¬systemet iso 14001. Vår tillverkning uppgår till 170 000 ton förpackningskartong per år, varav 75 % går på export, huvudsakligen till europa. Vi finns i norrköping, har ca 270 medarbetare och omsätter ca 750 msek.

Som chef för funktionen strategisk försörjning & logistik ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten i enlighet med gällande budget, verksamhets- och affärsplan. Du utarbetar såväl kort- som långsiktiga mål för din verksamhet. Funktionen består i övrigt av chef inköpsavdelningen, två inköpare samt en inköpsassistent.

– försörjning av råvaror, bränslen och energi
– försörjning av såväl direkt som indirekt material samt serviceavtal
– upphandling av transporter
– handel med utsläppsrätter
– driva alternativt medverka i projekt av olika slag

Vidare ansvarar du för att bidra till företagets tillväxt genom att identifiera möjligheter till att bemöta ökad konkurrens om råvara på marknaden, anpassa råvaru- och bränsleinköp till prognostiserad produktionsvolym samt identifiera rätt marknader och leverantörer. Tillsammans med marknadsavdelningen säkerställer du ett funktionellt lager- och logistiksystem beträffande marknaderna ute i europa.

Vi söker dig med relevant akademisk examen samt flerårig erfarenhet av affärsorienterat arbete och förhandlingar på strategisk nivå inom industrin – med fördel pappersindustrin. Din tekniska förståelse är god liksom dina kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift. Kunskap om lean och/eller six sigma är meriterande. Du har flerårig ledarerfarenhet med personalansvar och är en dokumenterat god ledare. Du trivs i samarbete med andra och besitter en god kommunikativ förmåga. Vi står inför ständiga krav på förbättringar och effektiviseringar med fokus på kostnadseffektivitet, varför din erfarenhet av att driva förändringsprocesser samt din förståelse för ekonomiska drivkrafter är av stor vikt.

Vi erbjuder

fiskeby board är ett anrikt bruk som satsar stort på utveckling för framtiden – både när det gäller mjuka och hårda värden i företaget. Visionen ”ledande genom ett vinnande team” skapar engagemang och stolthet hos medarbetarna samt sätter en tydlig prägel på företagskulturen. Rollen som chef strategisk försörjning & logistik utgör en viktig nyckelposition i företaget med möjlighet att göra skillnad.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med eva hartzell på k2 search ab, tel. 013-327 02 10. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi kommer att påbörja urvalsarbetet under augusti månad.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611