Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ekonomichef

Mellansvenska logistiktransporter AB (MLT) har mer än 70 års erfarenhet av transporter, men präglas inte av gamla bedrifter. De använder istället sin erfarenhet och kunskap till att bygga upp och ladda MLT med mer innehåll och mer kompetens – de växer ingen mossa på en rullande sten. MLT är beläget i Uppsala och erbjuder transport- och maskintjänster till företag med betydande varuflödeskedja. Kunderna väljer MLT för att de är leveranssäkra, tar ansvar, förenklar administration och är lätta att ha att göra med. MLT har ca 125 delägande transportörer och sysselsätter totalt ca 450 personer. Med ett starkt varumärke och fokus på utveckling och förändring präglas företagskulturen av en tydlig framåtanda. Läs mer på: www.mltab.com

I rollen som ekonomichef på MLT ingår det att leda ekonomiavdelningen med ansvar för ekonomi, IT och HR. Rollen kommer vara ytterst ansvarig för bolagets och koncernens redovisning där också budget, prognoser, bokslut (hel- och halvårsvis), skattedeklarationer, rapportframtagning, nyckeltalsberäkningar, analyser och controlling är en del av de arbetsuppgifter som ingår i ansvaret. I rollen ingår även personalansvar för en grupp av 7 medarbetare.

Befattningen rapporterar direkt till VD och sitter med i ledningsgruppen. Ekonomichefen är föredragande för styrelsen i ekonomiska frågor. Ekonomiavdelningen via IT-enheten är systemägare till de system och programvaror som används. Dessa är framförallt transportlednings- och orderhanteringssystemet – Tracs Flow, ekonomisystemet – Microsoft Dynamics NAV, Qlic-view analyssystem, SupperOffice CRM-system mm.

I rollen förväntas man fortsätta arbetet med att skapa ett enhetligt arbetssätt med tydliga rutiner samt ett starkt, väl fungerande, systemstöd. En viktig del i rollen är att man ska tillsammans med VD fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten samt hitta nyckeltal som är relevanta och mätbara.

  
Vi erbjuder

En möjlighet att gå med i ett bolag med ett starkt varumärke inom en bransch som befinner sig i en utvecklande och föränderlig fas. MLT är ett medelstort bolag som går bra, där beslutsvägarna är korta och där bolaget ligger i framkant vad gäller utveckling och implementering av de administrativa IT-systemen. Ledarfilosofin präglas av att medarbetare som mår bra, är motiverade och har kul på jobbet presterar väl. Rollen i sig har ett brett ansvarsområde där organisationsfrågor och affärsutvecklingsfrågor är en viktig del av vardagen.

Kvalifikationer

• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter där ett intresse för system är nödvändigt.
• Intresse av ledarskap
• Civilekonom eller motsvarande utbildning
• Gärna erfarenhet av controlling och analys

Egenskaper

• Prestigelös
• Kameleont – hantera ärenden från högt till lågt
• Strukturerad och noggrann
• Tydlig och rak i sin kommunikation
• Lyhörd
• Nyfiken

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Arnold Sjölund på K2 Search AB, tel. 076-000 18 21 alternativt Petter Pålsson 073-521 65 55. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Eftersom rekryteringsarbetet startar direkt, kommer intervjuer att ske löpande. Vi vill därför ha din ansökan snarast möjligt. Ansök om tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.