Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Processledare med inriktning mot arbetsmarknad

Kommunförbundet stockholms län – ksl är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. Vi bevakar och tillvaratar kommunernas intressen och främjar samverkan mellan kommunerna. Ledstjärnan är nytänkande och utveckling. En viktig uppgift är att förmedla kunskap om regionen och de speciella förutsättningar som råder i ett storstadsområde. Ksl stödjer och utvecklar den kommunala självstyrelsen och bistår kommunerna i deras verksamhet. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Din roll som processledare innebär att du arbetar inom ksl:s enhet ”regional utveckling” med fokus på arbetsmarknadsfrågor. I grunden för uppdraget ligger en politisk beställning, denna ger riktlinjer för vad som ska åstadkommas i de uppdrag som ksl arbetar med. Fokus i rollen kommer vara att arbeta med uppdrag/processer som kan bidra till ökat arbetsmarknadsinträde hos invånarna i regionen. Ett uppdragsområde som kan bli aktuellt är att delta i processen  utveckla det regionala samarbetet kring vuxen-utbildning med strävan att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion.

Viss del av arbetet är relativt operativt och en annan del är mer strategisk, t.ex. I tidigt skede av uppdraget där det till stor del handlar om påverkan, lobbying samt att skapa förtroenden och relationer. Arbetstiden delas mellan utredning och analys och att skapa och driva samarbeten med olika aktörer exempelvis kommuner, länsstyrelse och arbetsförmedling. Exempel på uppgifter kan vara att definiera och avgränsa syfte och mål i uppdrag samt därefter planera och genomföra dessa.

Vi erbjuder

detta är en såväl samhällsnyttig som omväxlande och rolig tjänst i en organisation som har påverkan på hela stockholmsregionen. Du kommer i kontakt med ett stort antal beslutsfattare på alla nivåer.

Kvalifikationer

för att du ska passa för jobbet så bör du ha erfarenhet från kommun eller stat antingen som tjänsteman eller som konsult.

Formella krav är:
• relevant högskoleutbildning.
• kunskap om svensk arbetsmarknadspolitik.
• kunskap om utlandsföddas särskilda förutsättningar för etablering på svensk arbetsmarknad.
• erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och av kvalitativ och kvantitativ analys.
• van att arbete i/gentemot politiskt styrda verksamheter.
• erfarenhet av projektledning och processledning, mål – och resultatstyrning, utvärdering.

Egenskaper

• mål – och resultatorienterad, uthållig och självgående.
• strategisk och strukturerad.
• relationsskapande, kommunikativ och med samarbetsförmåga.
• hög integritet, professionell och kunna stå pall.
• analytisk.

K2 Search samlar Sveriges främsta rekryterare, researchers och koordinatorer i Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors med ett enda syfte – att med executive search hjälpa dig stärka din affär och göra din organisation ännu starkare. Läs mer

id608