Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Verkställande Direktör

Alpklyftan vård erbjuder vård och boende för barn och unga med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi erbjuder en vårdkedja med hvb, Öppenvård, träningslägenheter och familjehemsvård. Vår vision är att vara sveriges ledande kompetensföretag inom psykosocial vård och omsorg för barn och unga. Vi erbjuder en effektiv, individanpassad och högkvalitativ vård i specialiserade enheter med kompetent och högt motiverad personal.

Som verkställande direktör på alpklyftan har du det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling.

I rollen skall du arbeta mot företagets vision och sträva mot högt ställda kvalitativa mål genom att utveckla verksamhetens processer, metoder samt motivera medarbetarna och ta till vara på deras bästa förmågor.

Som vd för alpklyftan vård ab blir du ytterst ansvarig för en verksamhet med stark värdegrund, högt engagemang och motiverade medarbetare på alla nivåer inom företaget.

Vi erbjuder

en möjlighet att tillsammans med ett kompetent team erbjuda kvalificerad vård, omsorg och boende till främst unga människor med psykosocial problematik.

Kvalifikationer

• erfarenhet av vd alternativt ledarskap i serviceföretag inom omsorgssektorn/socialt arbete eller motsvarighet inom sociala sektorn
• affärsmässig
• gärna socionom, beteendevetare eller motsvarande högskoleutbildning
• branschkännedom och erfarenhet av offentlig upphandling är ett stort plus.

Egenskaper

• drivande
• affärsmässig
• självständig
• förändringsbenägen
• engagerande/god ledare

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Läs mer

id608