Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Väst

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Konsulter med olika kompetenser samverkar och genomför projekt, från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Verksamheten bedrivs på cirka 80 orter i Sverige, Finland och Norge. Rejlers hemmamarknader är Sverige, Norge och Finland, med övriga Norden och Östersjöområdet som tillväxtmarknader. Koncernen omsätter ca 1 700 MSEK och har ca 1700 medarbetare. Rejlers är ett familjeföretag noterat på NASDAQ OMX. För mer information, se www.rejlers.se

Som Regionchef har du ansvar för Rejlers verksamhet och marknadsposition i västra Sverige. Rollen är central för Rejlers fortsatta utveckling och du skall med full kraft driva tillväxten och utvecklingen i en expansiv region. Med ett coachande ledarskap är ditt fokus marknad, affärer, medarbetare för att tillsammans skapa tillväxt i regionen. Rollen är multidiciplinär och du skall kunna hantera en rad olika områden.

Region Väst består av 125 personer indelade i olika kompetensområden vid kontoren i Göteborg och Varberg. Rollen innebär att du rapporterar till vVd i Rejlers Sverige AB. Din framgång mäts i tillväxttakt, omsättning, lönsamhet och resultat i medarbetarundersökningar. Tjänsten är placerad vid Rejlers kontor beläget centralt i Göteborg.

Vi erbjuder

Rollen som Regionchef är en absolut nyckelfunktion i ett expansivt företag med god lönsamhet och ett starkt varumärke. Rejlers har utvecklats starkt och som Regionchef har du stora möjligheter att påverka och driva den fortsatta expansionen inom regionen. Rejlers präglas av ett tydligt medarbetarfokus där värdeorden pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam genomsyrar kulturen.

Vi söker dig som har/är

  • Erfarenhet från ledande roll inom företag verksamt inom samhällsbyggnad
  • Dokumenterad och framgångsrik ledarerfarenhet med stort affärsfokus
  • Starkt affärsorienterad och van vid externt nätverkande i näringslivet och publika sammanhang i regionen
  • Strukturerad och organiserad
  • Visionär och strategisk
  • Målmedveten, drivande och resultatinriktad
  • Duktig kommunikatör

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med K2 Search AB, Lena Serner, tfn 0702-900 995, Bengt Olander, tfn 0760-00 18 05 eller Matilde Castoldi, tfn 0735-216 501. Ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, intervjuer sker löpande. Sök tjänsten på www.k2search.se

.