Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Sektionschef, sektion flerbostadshus

Srv återvinning ab är ett processorienterat tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. Srv återvinning ägs av kommunerna botkyrka, haninge, huddinge, nynäshamn och salem. Företaget har 180 anställda och omsätter 409 mkr. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering. Srv samlar in och hanterar avfall från 137 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har 4 500 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, daghem och organisationer. Srv återvinning tar årligen emot ca 230 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid gladö kvarn i huddinge. Srv driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Sektionen flerbostadshus är en konkurrensutsatt verksamhet som arbetar med ett antal kringtjänster utöver insamling av hushållsavfall. Det kan vara tjänster som uthyrning av containers, storsäck, grovstädning, hämtning av kyl/frys etc.
din roll som sektionschef innebär att du planerar och leder den operativa sektionen så att den bedrivs optimalt med fokus på att effektivisera och kvalitetssäkra produktionen/verksamheten i enlighet med övergripande mål att få nöjda kunder. Du har ansvar för resultat-, budget-, personal- och arbetsmiljöuppgifter för en sektion i huddinge med 24 medarbetare. Dina medarbetare är arbetsledare, transportledare, chaufförer och renhållningsarbetare som täcker kommunerna på södertörn. Det innebär också att du motiverar, entusiasmerar och skapar förutsättningar för att medarbetarna ska utvecklas. Vidare bidrar du till arbetet med ständiga förbättringar, arbetsmiljö m.m.

Vi erbjuder

srv som är ett mycket stabilt företag är inne i en spännande fas där det händer mycket. I din roll som sektionschef får du många kontakter såväl inom som utanför bolaget och får stor frihet att lägga upp ditt egna arbete.

Kvalifikationer

• någon form av eftergymnasial utbildning, gärna inom transport, distribution, lager eller liknande.
• tidigare ledarerfarenhet från liknande verksamhet, t.ex.

Egenskaper

• god ledare och människokännare
• socialt begåvad – informell som person.
• prestigelös
• rak, tydlig och konsekvent
• strukturerad
• affärsmässig och kundorienterad

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611