Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ekonomichef

Alpklyftan vård erbjuder sedan 20 år vård och boende för barn och unga med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi erbjuder en vårdkedja med hvb, Öppenvård, träningslägenheter och familjehemsvård. Vår vision är att vara sveriges ledande kompetensföretag inom psykosocial vård och omsorg för barn och unga.

Som ekonomichef på alpklyftan har du det övergripande ansvaret för ekonomi och administration för en expansiv företagsgrupp verksam inom vård och fastigheter. Företagsgruppen består idag av 2 koncerner med 50 anställda, 70 miljoner i omsättning och fastighetsvärden på c:a 100 miljoner.

Som ekonomichef hos oss blir du en av de ledande personerna för en verksamhet med stark värdegrund, högt engagemang och motiverade medarbetare på alla nivåer inom gruppen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• ansvar för att all finansiell rapportering håller hög kvalitet
• bollplank till vd i strategiska och taktiska frågeställningar
• riskvärdera och konsekvensberäkna kommersiella initiativ
• leda budget och prognosarbetet
• löner och avtal
• ansvar för redovisning, bokslut och kontakt med revisorer
• finansiell planering och finansiell styrning av den löpande verksamheten
• utveckla processer och rutiner

Vi erbjuder

en ledande roll i en expansiv och dynamisk verksamhet med korta beslutsvägar och ett tjänsteutbud som skapar engagemang.

Kvalifikationer

• flerårig erfarenhet som affärsinriktat ekonom med ansvar för redovisning och analys
• kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning och intresse för affärer
• relevant högskoleutbildning
• erfarenhet av offentlig upphandling och bransch är ett plus

Egenskaper

• affärsinriktad
• noggrann
• analytisk
• drivande, utvecklande
• självständig

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611