Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Vårdchef

Röda korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade flyktingar på sex orter i sverige; stockholm, malmö, skövde, uppsala, skellefteå och göteborg. Filialer finns i hässleholm, Kristianstad, umeå och luleå. Behandlingscentret i stockholm drivs i stiftelseform medan övriga centra drivs av svenska röda korset. Personalsammansättningen består i huvudsak av psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, läkare, socionomer samt administratörer och verksamhetschefer. Målet för svenska röda korsets behandlingscentra är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa.

Vårdenheten är en enhet inom nationella avdelningen och underställd hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten är till stor del finansierad av landstingen. Målgruppen är personer med och utan uppehållstillstånd, asylsökande eller papperslösa som aktualiseras på remiss eller självremiss. Vårdchefen har fem direktrapporterande verksamhetschefer och enheten har drygt 50 anställda.
man rapporterar till chefen för den nationella verksamheten och ingår i den nationella lednings-gruppen med delat ansvar för helheten inom svenska röda korset. Inom enheten finns också två vårdförmedlingar för papperslösa i stockholm och göteborg.

Vi erbjuder

som chef för vårdenheten har du det övergripande nationella ansvaret för vårdfrågor och ett samlat ledningsansvar för svenska röda korsets behandlingscentra för krigsskadade och torterade samt två vårdförmedlingar för papperslösa i stockholm och göteborg. Du ansvarar för att driva påverkans-arbetet och att säkra samhällets stöd och beredskap för att klara målgruppens behov. I rollen får du möjlighet att komma in i en stabil och bra verksamhet med engagerade och kompetenta människor. Du får möjligheter att med stort eget mandat påverka och utveckla verksamheten i en organisation med starka värdegrunder och som bidrar till att göra skillnad i samhället.

Kvalifikationer

• minst fem års chefserfarenhet i en vårdrelaterad verksamhet
• erfarenhet av att leda genom andra
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i en mångkulturell miljö
• förståelse för och förmåga att relatera till offentlig verksamhet/upphandling
• god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• erfarenhet av arbete i idéburen organisation meriterande

Egenskaper

• mål-och resultatinriktad
• god samarbetsförmåga
• mycket god kommunikativ förmåga
• förmåga och vilja att driva utveckling och förnyelse
• strategisk och analytisk
• självständig och lösningsorienterad

Röda korset värdesätter mångfald och arbetar aktivt mot alla former av diskriminering. Alla ansökningar bedöms utifrån de kompetenskrav som arbetet ställer. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult arne nordström på k2 search ab, 070-6989200 eller ken ahl 073-5405280. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 0