Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

COO

Vår uppdragsgivare är ett internationellt verksamt företag med egen produktion och ett omfattande serviceerbjudande. Bolaget är ett helägt affärsområde inom större industrikoncern. Verksamheten bedrivs på flera orter i Sverige samt via dotterbolag i flera europeiska länder. Företagsgruppen är en del i en väl etablerad växande koncern med stabil grund.  

Rollen som COO innebär totalansvar för all operativ verksamhet/produktion i Sverige. COO ansvarar för att företagets samtliga produkter levereras i enlighet med verksamhetsmål, ekonomiska mål och effektivitetsmål, både på kort och lång sikt. En viktig uppgift för COO är att hitta ”best practise” och etablera enhetliga och effektiva arbetssätt i de svenska verksamheterna men på sikt även internationellt.

COO ansvarar även för den strategiska inriktningen för verksamhetsstyrning, distribution och produktion med syfte att skapa en optimal värdekedja. Rollen innebär personalansvar för de operativt ansvariga vid företagets enheter i Sverige, COO ingår i ledningsgruppen och rapporterar till CEO. Rollen är placerad i Göteborg och innebär mycket resor till de olika produktionsenheterna.

Vi erbjuder

En spännande och utmanande tjänst med intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i ett företag med stor potential till utveckling. Möjligheterna att åstadkomma effektiviseringar och resultatförbättrande åtgärder är stora och rollen ger reella möjligheter att påverka, att förverkliga idéer och att göra skillnad. Som COO får du vara med och vidareutveckla ett bolag i förändring med stor potential till förbättring. Ägarna har höga ambitioner och COO kommer att ha en nyckelroll i förverkligandet av dessa, nationellt och internationellt. 

Vi söker dig som har

• Erfarenhet från arbete i tillverkande företag med produktion vid flera ”produktionssiter”
• Arbetat med effektiviseringar av produktionsprocesser, ständiga förbättringar och LEAN
• Kvalificerad ledarroll med personalansvar inom produktion
• Erfarenhet från förändringsarbete och strukturomvandlingar
• Driv, mod och kraft
• Förmåga att lyssna
• Stort engagemang
• Ett ödmjukt och jordnära förhållningssätt

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med K2 Search AB, Lena Serner tfn 0702-900 995, Bengt Olander, tfn 0760-00 18 05 eller Matilde Castoldi, tfn 0735-21 65 01.  Ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan snarast, intervjuer sker löpande. Sök tjänsten på www.k2search.se

.