Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ansvarig försäkringsadministration

Kyrkans pensionskassa är hela svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom svenska kyrkan eller svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet. Pensionskassan har mer än 71 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på nästan 15 miljarder kronor som är placerat i en väldiversifierad portfölj som består av svenska räntebärande placeringar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar genom god avkastning, låga avgifter samt tydlig information till anställda, pensionärer och arbetsgivare.

Är du kyrkans pensionskassas nästa nyckelperson?

för kyrkans pensionskassa är uppdraget att erbjuda en tjänstepension som av samtliga anställda inom svenska kyrkan anses tillföra ett värde och vara ett konkurrenskraftigt komplement till övriga pensionslösningar.

Utmaningen

Kyrkans pensionskassas verksamhet är uppdelad i två huvudområden; försäkringsadministration och kapitalförvaltning. För det senare området är vd, parallellt med sitt vd-uppdrag, ansvarig.

På kontoret är personalstyrkan liten och effektiv, och de allra flesta funktionerna är outsourcade till kompetenta leverantörer med syfte att hålla kostnaderna nere och använda kapitalet till långsiktiga investeringar. En stor del av rollen som ansvarig försäkringsadministration består därmed i att säkra ett gott samarbete med leverantörerna, kravställa och följa upp samt diskutera och förhandla nya avtal. Det stora och viktiga arbetet med ett nytt försäkringssystem har påbörjats och förväntas löpa fram till 2017, där ansvarig försäkringsadministration kommer att ha en avgörande inverkan på att systemet anpassas till och fungerar i kyrkans pensionskassas verksamhet.

Kommunikationen med medlemmarna är ett annat stort ansvarsområde i rollen, där nyutveckling av hemsidan är en viktig pusselbit för att nå ut med information och besvara de frågor medlemmarna vanligtvis har.

Är du den vi söker?

vi tror att du är van vid att arbeta brett med olika interna frågor såsom kommunikation, kundservice, administration och it. Du har erfarenhet från pensions- eller försäkringsbranschen och är väl förtrogen med avgifts- och förmånsbestämd pension.

Vi erbjuder

kyrkans pensionskassa har visat en av marknadens bästa värdeutvecklingar under de senaste åren. Utan att styras av försäljningskrav ligger istället fokus på att göra ansvarsfulla, hållbara investeringar som genererar bra avkastning, och den interna organisationen har anpassats för att verka i samma syfte. Rollen som ansvarig försäkringsadministration är strategiskt viktig för kyrkans pensionskassa och innebär ett nära samarbete med vd och styrelse. Vidare är rollen av yttersta vikt för verksamhetens utveckling och dess möjligheter att möta framtidens krav och förväntningar från sina medlemmar.

Kyrkans pensionskassa samarbetar med k2 search i denna rekrytering.

Ansök till tjänsten på www.k2search.se.

Vi vill ha din ansökan snarast, varmt välkommen med din ansökan!

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 3