Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Öst, Uppdragsverksamheten

Folkuniversitetet är ett studieförbund som består av fem fristående stiftelser med säte i lund, göteborg, stockholm, uppsala och umeå. Folkuniversitetet bedriver verksamhet på 100 orter och har ca 7000 medarbetare. Det är ca 200 000 deltagare som deltar i studiecirklar, utbildningar och skolor varje år. Folkuniversitetets affärsidé: ”genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Regionchefen ansvarar för verksamhetsområdet uppdrag i de fem län som ingår i folkuniversitetet Öst. Stiftelsen är verksam i 55 kommuner i stockholms, södermanlands, Östergötlands, jönköpings och gotlands län.

Verksamhetsområdet innefattar uppdrag riktade mot kommuner (komvux, sfi), mot arbetsförmedlingen samt olika typer av personalutbildning. Inom personalutbildning är landsting och regioner stora kunder. Folkuniversitetet bedriver också uppdragsutbildning för näringslivet.

Befattningen innehåller fyra huvudsakliga ansvarsområden: verksamhet, ekonomi, personal och kommunikation. Det dagliga arbetet som regionchef handlar till stor del om att styra verksamheten då förutsättningarna kan skifta snabbt då man vinner eller förlorar ett anbud. Förutsättningarna kan också variera i de olika länen. Stor vikt läggs på att ha tydliga processer för att vinna upphandling samt att samordna arbetet i de fem stiftelserna för att vinna upphandlingar på central nivå.

För att hantera ansvaret för ekonomi, personal och verksamhet under dessa förutsättningar krävs ett resultatorienterat, tryggt och erfaret ledarskap, där lyssnande och tydlig kommunikation är särskilt viktiga egenskaper.

I dagsläget finns fem verksamhetsledare som rapporterar till regionchefen. Regionchefen rapporterar direkt till stiftelserektor/ vd och är en av sju medlemmar i stiftelsens ledningsgrupp.

Vi erbjuder

en spännande roll på en komplex arena. Folkuniversitetets verksamhet förändras löpande så arbetet är varierat både när det gäller arbetsuppgifter och möte med olika människor. Du tar huvudansvar för att leda verksamheten med fortsatt stabil tillväxt och ständig utveckling.

Kvalifikationer

• akademisk utbildning eller motsvarande
• minst fem års chefserfarenhet med fullt ansvar för både personal och ekonomi
• hög arbetskapacitet, förmåga att hantera många parallella arbetsuppgifter
• flerårig erfarenhet av resultatansvar kombinerat med goda kunskaper i ekonomi och kalkylering
• utmärkt svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande erfarenheter

• chefserfarenhet inom konkurrensutsatt verksamhet inom tjänstesektorn
• arbetat inom ledning eller försäljning av uppdragsutbildning
• egen erfarenhet av att utföra/ koordinera framgångsrikt anbudsarbete
• egen pedagogisk erfarenhet och/ eller skolledarutbildning
• arbetat som chef över andra chefer
• ledningskompetens från komvux och sfi och/ eller erfarenhet av arbete inom folkbildning.

Egenskaper

• affärsmässig
• strategisk
• lyssnande
• kundorienterad
• ledande

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611