Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Affärsutvecklare

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer hållbara resor och transporter. Företaget är helägt av svenska staten och äger runt 185 fastigheter till ett värde av 12,2 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Idag är de 235 medarbetare och vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige.

Jernhusen behöver förstärka organisationen inom Stadsprojekt med ytterligare en roll i Malmö som Senior Affärsutvecklare.

Vill Du vara med och utveckla Malmö och skapa nya stadsdelar?

Affärsområde Stadsprojekt utvecklar stationsområdena i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. När fler bor, arbetar och vistas nära stationen ökar det kollektiva resandet och området blir tryggare. Jernhusen bygger nytt på den mark vi äger i stationsområden, vilket skapar förutsättningar för tillväxt i både stad och region eftersom kommunikationsnära lägen gör att fler kan pendla. Strategin är att äga, utveckla och förvalta i ens stadsutvecklingsfas. Affärsområdets verksamhet växlar nu upp. I Malmö är flera av utvecklingsprojekten i Södra Nyhamnen nu inne i genomförande – respektive förvaltningsskedet. Utveckling av stationsområdet i Lund samt stadsprojekten Ellstorp/Kirseberg är andra stora projekt i regionen. Mer kan läsas om detta på jernhusen.se/sodranyhamnen . 

Utmaningen

Rollen som Senior Affärsutvecklare rapporterar direkt till Regionchef Malmö för Affärsområde Stadsprojekt. Tillsammans med ett lokalt team kommer du att ansvara för och arbeta med att utveckla stationsområdena i Malmö, Lund med omnejd, med fokus Malmö. Syftet med rollen är att skapa bra utvecklingsprojekt som är hållbara och lönsamma.
Fokus i denna roll ligger på realiserandet av projekt i genomförandefasen. Några exempel på uppgifter är att ta fram idéer, koncept- och produktutveckling, utifrån kundernas/hyresgästernas behov göra analyser och beslutsunderlag, hitta och ha kontakt med hyresgäster samt ansvara för projektens helhet. Ett tydligt affärsdriv är mycket viktigt.

Din bakgrund/profil

• Senior profil med erkänt goda ledaregenskaper och vi ser gärna att du haft ledande befattningar inom fastighetsbranschen, entreprenadbranschen och/eller fastighetsutvecklingssidan.
• Lång erfarenhet av affärsutveckling och projektledning av större komplexa projekt inom fastighet, bygg eller anläggning/infrastruktur.
• God kunskap inom ekonomi, analyser samt av att ta fram formella beslutsunderlag till ledning/styrelse inför investeringsbeslut. Vetskap om hur beslutsprocessen fungerar.
• Vi tror att du har en akademisk bakgrund som exempelvis Civilingenjör Väg o Vatten, Lantmäteri, Civilekonom alternativt Byggnadsingenjör eller liknande.

Är du den vi söker?

För att lyckas i rollen krävs det att du har affärsmässighet samt en kreativ förmåga att tänka i nya banor och få med sig andra i dessa.
Vi tror också att en god analytisk förmåga, god struktur och planeringsförmåga är viktigt.
Leda, styra och följa upp projekten.
Du har drivkraft med tålamod att driva framåt under längre processer samtidigt som Du kan verkställa snabbt i andra frågor.
Vi tror även att du har en kommunikativ förmåga, är samarbetsinriktad, smidig och lyhörd. Samtidigt är det viktigt med integritet där du måste kunna stå för dina saker och tro på dig själv.

Vi erbjuder dig

Du kommer få stora möjligheter att påverka samt driva rollen och ditt ansvarsområde självständigt med väldigt spännande och varierande utvecklingsprojekt. Du är med att påverka och skapa en bättre stadsmiljö och bidrar till en mer hållbar framtid. Jernhusen har spännande möjligheter att bidra och möjligheterna att arbeta med kul projekt är stora och garanterade.
Du kommer arbeta från idé till färdigt projekt. En möjlighet att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat och en utvecklande miljö med stor kompetens.
Vi söker dig som ser möjligheterna i tjänsten och som vill dela med dig av ditt engagemang och driv.

Vi vill att du berättar för oss vad det är som gör denna roll till just din utmaning. Vad är det som lockar dig och vad tänker du kring rollen? Berätta helt enkelt för oss varför du vill anta utmaningen!

Övrigt

Placeringsort Malmö med en del resdagar till Jernhusens huvudkontor i Stockholm främst.

Jernhusen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering.
Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med:
Eva Backstam | 076-000 18 20 eller
Ken Ahl | 073-540 52 80.
Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Ansök till tjänsten på www.k2search.se . Urval, intervjuer och tester sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

.