Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Hälsa för mig

Vi tror på en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. En framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård. Där yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg har tillgång till rätt information i rätt tid. Där tjänster och verktyg gör arbetet enklare för personalen och individen blir mer delaktig. Vi definierar e-hälsa som verksamhetsutveckling. Med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare sverige.
Ehälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är placerad i stockholm.

Enheten hälsa för mig ingår i avdelningen för vård- och apotekstjänster som ansvarar för att utveckla, lansera och förvalta tjänster inom ramen för tillgängliggörande av vital information för apotek, vård och omsorg samt till myndigheter och företag.

Enheten är idag under uppbyggnad och du kommer att få spela en nyckelroll i arbetet med att etablera verksamheten för myndighetens digitala invånartjänster som idag utgörs av läkemedelskollen och hälsa för mig..

Som enhetschef på myndigheten har du personal- och budgetansvar och sitter i avdelningens ledningsgrupp ledd av avdelningschef tomas lithner.

Huvudsakliga ansvarsområden:

• planera, leda, styra, följa upp och vid behov förändra verksamheten inom enheten så att den följer myndighetens instruktion, regleringsbrev, beslutade strategier samt andra styrande dokument
• budgetansvar
• personalansvar: målstyrning, kompetensutveckling, löpande händelser

Vi söker dig som har:

• examen från högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
• minst två års erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
• dokumenterad erfarenhet av att bygga upp en verksamhet
• relevant sakkunskap inom e-hälsoområdet, sjukvården, apoteksverksamhet eller myndighet
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet av projektledning från it-projekt inom ramen för nationell e-hälsa
• personlig mognad och integritet
• förmåga att arbeta självständighet, såväl som att samarbeta med andra
• förmåga och att vara tydlig
• helhetssyn och vilja att ta ansvar för helheten
• ett strukturerat förhållningssätt

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Upplysningar

anställningen är tillsvidare och på heltid.

 

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id609 1