Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsutvecklare till enheten Hälsa för mig

Affärsutveklare tillvi tror på en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. En framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård. Där yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg har tillgång till rätt information i rätt tid. Där tjänster och verktyg gör arbetet enklare för personalen och individen blir mer delaktig. Vi definierar e-hälsa som verksamhetsutveckling.

Ehälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är placerad i stockholm.

För mer information om ehälsomyndigheten: www.ehalsomyndigheten.se

Befattningen affärsutvecklare inom enheten hälsa för mig är ny och det finns därför stora möjligheter att själv forma den. Enheten ingår i avdelningen för vård- och apotekstjänster som ansvarar för att utveckla, lansera och förvalta tjänster inom ramen för tillgängliggörande av vital information för apotek, vård och omsorg samt myndigheter och företag.

Affärsutvecklaren kommer att spela en nyckelroll i det strategiska och operativa arbetet kring myndighetens digitala invånartjänster – läkemedelskollen och hälsa för mig.

Huvudsakliga ansvarsområden:

• etablera och leda samarbeten och samverkan med offentliga och privata aktörer för anslutning av externa tredjepartsprodukter till tjänsten hälsa för mig
• delta i etableringen av tjänsterna
• delta i avdelningens strategiska och operativa arbete kring myndighetens invånartjänster
• samverka och samarbeta med övriga enheter och avdelningar inom myndigheten

Vi söker dig som har:

• examen från högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
• ett affärsmässigt förhållningssätt
• minst 3-års dokumenterad erfarenhet av att kommunicera med olika aktörer och beslutsfattare inom e-hälsosektorn
• djup kunskap om e-hälsobranschen
• erfarenhet av att driva frågor inom nationell e-hälsa och e-förvaltning
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet av projektledning från it-projekt inom ramen för nationell e-hälsa.
• personlig mognad
• förmåga att ta initiativ.
• har förmåga att ta ansvar för sin uppgift och själv strukturerar sitt arbete
• samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer
• god förmåga till tydlig kommunikation
• en kvalitetsmedvetenhet

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Upplysningar

anställningen är tillsvidare och på heltid.

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare. Läs mer

id609 0