Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Logistikanalytiker

K-rauta AB är ett helägt dotterbolag till Finlands största handelskoncern, Kesko Oyj. Efter att ha slagit upp portarna till första byggvaruhuset i Sverige 1996 var K-rauta snart rikstäckande med 20 byggvaruhus från Haparanda i norr till Malmö i söder. Idag har  K-rauta cirka 900 medarbetare i Sverige med en omsättning på ca 2 miljarder SEK. Verksamheten finns även representerad i Finland, Norge, Baltikum och Ryssland. För mer information om K-rauta, besök www.k-rauta.se

De senaste åren har K-rauta inlett ett stort förändringsarbete med syfte att modernisera, utmana och förändra både sin egen organisation och byggvarubranschen. Med ett tydligt kundfokus, ett utvecklat produkt- och tjänsteutbud samt en uttalad ambition att bli bäst i branschen, står K-rauta redo för att nå sina mål. De förändringar som redan genomförts har lett till att resultatet markant förbättrats och nu finns möjligheten att som logistikanalytiker fortsätta förbättringsarbetet.

Utmaningen

Som Logistikanalytiker ingår du i Logistikavdelningen som består av 12 personer. Du kommer att ansvara för att analysera hela logistikflödet där du rapporterar till Logistikchef. Detta är en ny roll inom företaget och arbetet kommer att bestå av att skapa ett strukturerat arbetssätt för att via faktabaserad analys och uppföljning effektivisera Supply Chain. Du kommer även att ta fram och implementera simuleringsverktyg, primärt i Excel, för att kunna optimera varuflödet genom K-rauta med hänsyn till tillgänglighets- och lageromsättningsmål, påfyllnadsfrekvens, lagernivåer och kostnader som uppstår via arbete i varuförsörjningskedjan. Du kommer att stötta planners och kategorichefer med beslutsunderlag i mer kostnadseffektiv logistikkedja via förändrad logistikmodell, förändrade påfyllnadskvantiteter, ledtider, påfyllnadsfrekvens m.m. i respektive logistikmodell. Dessutom kommer du att vid behov göra djupgående leverantörsanalyser utifrån ett logistikperspektiv med mål att effektivisera varuförsörjningen med bibehållen kundtillgänglighet och kvalitet, ansvara för vidareutveckling och användning av K-rautas analysverktyg för konsolidering i samband med leverantörsutvärdering och förhandling, ansvara för analys och uppföljning i affären gentemot det norska systerbolaget och ersättning av logistikmodell via finska centrallagret.

Din profil/bakgrund

Vi ser att du har 3-5 års erfarenhet från att arbeta med liknande arbetsuppgifter inom controlling eller analys av verksamhet och då helst inom logistikverksamhet. Många i gruppen har bakgrund från apotek och dagligvaruhandeln alternativt retail vilket vi ser att även du har. Dvs. erfarenhet från distribuerande företag med ett brett sortiment.

Ett krav för att klara av tjänsten är att du är en avancerad användare av MS Excel.

Sannolikt är du akademiker, civilingenjör eller civilekonom med inriktning mor inköp/logistik och/eller varuförsörjning.

Vem är du?

K-rauta präglas av en platt struktur utan prestige, där ditt resultat och din personlighet räknas och tas tillvara. Du brukar beskrivas som en person som har stark ekonomisk affärsförståelse och analytisk förmåga att se samband i komplexa miljöer/system. Du är strukturerad och noggrann i arbetssätt och leverans samt har ett systematiskt tänkande och ansvarsfullt agerande. Du har ett starkt driv och engagemang att med siffrornas hjälp förklara och beskriva verkligheten. Du har tålamod och en ödmjuk styrka, gillar att kommunicera på ett pedagogiskt sätt.

K-rauta samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Pauline Nilsson Cattaneo, rekryteringskonsult pauline.nilsson-cattaneo@k2search.se eller Petter Pålsson, researchkonsult petter.palsson@k2search.se . Ansök till tjänsten på www.k2search.se . Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, varmt välkommen med din ansökan!

Executive Search se.