Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare affärsutveckling – Stockholm

K-rauta ab är ett helägt dotterbolag till finlands största handelskoncern, kesko oyj. Efter att ha slagit upp portarna till första byggvaruhuset i sverige 1996 var k-rauta snart rikstäckande med 20 byggvaruhus från haparanda i norr till malmö i söder. Idag har k-rauta cirka 900 medarbetare i sverige och en omsättning på ca 2 miljarder sek. Verksamheten finns även representerad i finland, norge, baltikum och ryssland.

De senaste åren har k-rauta inlett ett stort förändringsarbete med syfte att modernisera, utmana och förändra både sin egen organisation och byggvarubranschen. Med ett tydligt kundfokus, ett utvecklat produkt- och tjänsteutbud samt en uttalad ambition att bli bäst i branschen står k-rauta  redo för att nå sina mål.

Utmaningen

Som projektledare affärsutveckling ingår du i gruppen affärsutveckling & it som består av 12 personer. Tillsammans med dina tre projektledarkollegor och chefen för gruppen driver ni projekt inom de fokusområden som definierats av k-rautas ledning. I dagsläget är dessa fokusområden fem till antalet och kopplade till kritiska processer, e-commerce, företagsförsäljning och tjänsteutveckling. Projekten drivs i nära samarbete med ledningsgruppen och får direkt effekt i verksamheten. Inom k-rauta är tempot och ambitionerna höga och det råder inte någon brist på idéer. En viktig uppgift för projektledaren är därför att ta tillvara på verksamhetens förslag i förstudiefasen av projektet och ha förmågan att konkretisera och skapa genomförbara projektdirektiv.

Din profil/bakgrund

inom k-rauta finns personer med lång erfarenhet från byggvarubranschen och de senaste åren har organisationen fått tillskott genom rekrytering av nyckelpersoner från dagligvaruhandeln, apoteksvärlden och retail. Det som förenar samtliga är ett genuint kundfokus vilket är ett absolut måste även i rollen som projektledare. Därför tror vi att du kan visa på minst 5 års goda resultat som projektledare i kund- och verksamhetsnära projekt, som konsult eller anställd. Exempel på inriktningar på projekt som du drivit är sannolikt inom supply chain management, business transformation eller digitala strategier. Med tanke på k-rautas pågående förändringsresa finns det stora möjligheter att få använda sig av erfarenheter även från andra områden. Eftersom projekten är tvärfunktionella och fokusområdena kommer att förändras i takt med att projekten genomförs är det avgörande att vara trygg i sig själv och se möjligheterna i att ta sig an områden du tidigare inte hanterat.

Vem är du?

du känner dig inspirerad när vi beskriver att k-rauta välkomnar personer som är drivande, självgående och kommunikativa. I rollen som projektledare får du dessutom användning av ditt strukturerade och systematiska sinnelag samt för din analytiska förmåga.

Vi erbjuder

på k-rauta finns alla möjligheter att utvecklas då företaget expanderar och har en mycket god relation till sitt moderbolag kesko. Investeringarna är stora i den svenska verksamheten och beräknas bli ännu större framöver. Som projektledare inom affärsutveckling har du en direkt inverkan på k-rautas verksamhet, arbetssätt och strategiska mål. Du arbetar dagligen nära ledningen och även tillsammans med centrala funktioner inom kesko när projekten är internationella. Om du vill se konkreta resultat av dina ansträngningar och vara med och förändra en hel bransch är detta möjligheten du väntat på.

 

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 2