Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare region väst

HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma affärsbolag som ägs av de 30 regionala HSB- föreningarna. Vår viktigaste uppgift är att bygga bra och prisvärda bostäder till våra medlemmar, vilken alltid sker i partnerskap med den regionala HSB-föreningen. På så sätt kombineras den lokala förankringen och kunskapen med HSBs samlade resurser. HSB ProjektPartners och affärsområde Nyproduktions uppgift är att stödja de regionala HSB-föreningarna i arbetet med att bygga dessa bostäder. Stödet består i huvudsak av att tillföra kapital och kompetens i gemensamma projekt. Inom detta affärsområde bedrivs, utöver själva produktionen, även markanskaffning och förvaltning av koncernens fastighetstillgångar.
HSB ProjektPartner beräknas 2015 ha en omsättning på ca 1,6 Miljarder kr med en personalstyrka om ca 45 anställda.

Vill du driva bostadsprojekt från ax till limpa?
Se dina idéer formas, utvecklas och växa till ett färdigt bostadshus, tillsammans med ett team drivna kollegor inom sälj, marknad och tillval/inredning? I en del av Sverige du alltid hållit högt och
för en arbetsgivare där trivseln är stor och kompetensnivån hög?
Då ska du söka jobbet som Projektledare på HSB ProjektPartner!

HSB ProjektPartner är inne i ett expansivt skede och vi behöver nu utöka våra resurser med en erfaren Projektledare i vår Västliga region. Du erbjuds en mycket attraktiv dynamisk arbetsmiljö i en verksamhet under stark utveckling, präglad av nytänkande och kompetenta medarbetare.
Vi är som alla andra noga med att du har rätt erfarenhet på pappret. Men ännu viktigare är att du har rätt förhållningssätt, att du kommer till oss med ett öppet sinne och ambitionen att aktivt vara med och forma HSB ProjektPartners framtid.

ARBETSUPPGIFTER/ ANSVAR
Rollen som Projektledare innebär att självständigt leda och ansvara för det aktuella byggprojektet, från tidigt idéskede till överlämning till förvaltning, enligt HSB ProjektPartners nyproduktionsprocess. Projektledarrollen innebär ett helhetsansvar för respektive byggprojekt inom verksamhetsområdet, där det bl.a. åvilar projektledaren att leda i projektet ingående aktörer, förhandla om markköp, driva detaljplanearbete, upphandla konsulter och entreprenörer, upprätta och stämma av produktionsbudget samt tillse att interna resurser tillsätts enligt framtagen process, för att uppnå överenskommen målsättning. Projektledaren har ett uttalat resultatansvar med utgångspunkt i HSB ProjektPartners operativa målsättningar som kvantifierats på föreningsnivå. Projektledaren är beställar- och byggherreombud och agerar för HSB ProjektPartners räkning samt den byggande HSB föreningen vid byggmöten, projekteringsmöten, exploateringsmöten, möten med myndigheter m.m.

Som Projektledare är du organisatoriskt placerad i region Väst, placeringsort Mölndal och rapporterar till vår Produktionschef som också är placerad där. Projektrapportering sker till en för varje projekt upprättad styrgrupp. Geografiskt verksamhetsområde omfattar delar av Västra Götalands och Värmlands län. Huvudsakliga produktionsorter är Mölndal, Uddevalla, Strömstad, Skövde, Vänersborg, Trollhättan och Karlstad.

Tjänsten förutsätter en hel del resor inom verksamhetsområdet.

LÄMPLIG BAKGRUND OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är en affärsmässig, resultatinriktad och marknadsorienterad projektledare som har en akademisk examen, med inriktning mot bygg eller motsvarande.

Du har möjligen tidigare arbetat inom projektutvecklar- eller på beställarsidan och förstår hela kedjan i ett nybyggnationsprojekt, från idé och markköp till överlämning. Du har erfarenhet från köp och säljprocesser vad det gäller mark och fastigheter. Du kan även ha en bakgrund av att arbeta med affärsutveckling i tidiga skeden eller komma från entreprenadsidan där du har arbetat med egenutvecklade projekt och hela eller stora delar av kedjan.

Rollen kräver goda kunskaper inom planering, projektering och projektledning med lednings- och projektstyrning, kostnadsuppföljning, budget – och prognosarbete, samt produktion. Kunskaper i entreprenadjuridik är starkt meriterande.

För att nå framgång i rollen som projektledare ser vi dig som är väletablerad inom branschen med upparbetat kontaktnät, är kund- och marknadsorienterad med en stark drivkraft. Vidare förutsätts du vara en utpräglad lagspelare, initiativrik med förmåga att affärsmässigt genomföra och avsluta påbörjade projekt. Att du som person även är strukturerad, ansvarstagande, analytisk och snabb att prioritera, är egenskaper vi tror är viktiga att besitta för denna tjänst. 

VÅRT ERBJUDANDE
Inom HSB ProjektPartner råder en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där kompetens och samverkan värderas högt. Jämställdhet mellan könen och ett stort mått av miljömedvetande är andra riktmärken. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka. Du får stor frihet under ansvar och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Hos oss är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär. Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts. Möjligheterna finns hos oss.

OMFATTNING
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 % tjänstgöringsgrad, med tillträde snarast möjligt.

ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Eva Backstam 076-000 18 20 eller research konsult Ken Ahl 0735-40 52 80. Din intresseanmälan gör du via www.k2search.se senast den 1 februari 2016.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Executive Search se.