Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Götaholms Äldreboende

Göteborgs kyrkliga stadsmission är i ständig förändring men vår ambition är oförändrad sedan vi grundades 1952, att hjälpa människor i utsatthet. Med utgångspunkt i en kristen och humanistisk värdegrund ska vi stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap. Dessutom ska vi som självständig idéburen aktör ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Göteborgs Stadsmission driver sedan 1994 äldreboendet Götaholm på uppdrag av SDN Östra Göteborg. Boendet rymmer 27 lägenheter och har ca 20 medarbetare. Verksamheten omfattar vård- och omsorgsinsatser för de boende, dygnet runt, och skall tillgodose de äldres behov av daglig livsföring, meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra. Arbetsinriktningen skall vara att ta tillvara det friska hos varje individ.

Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten vilket inkluderar personal- och budgetansvar. Du ansvarar för att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med uppdragsgivarens krav samt i enlighet med Göteborgs Stadsmissions värdegrund.

Du arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten för våra brukares bästa. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Rätt person för uppdraget gillar att jobba verksamhetsnära, flexibelt och operativt. Har genuint brukarfokus och delar självklart Stadsmissionens värdegrund.

Som enhetschef ingår du i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till områdeschefen för verksamhetsområdet Vård, boende och rehabilitering som är en helt avtalsfinansierad enhet i organisationen. 

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang, kompetens, och medkänsla. Ett positivt arbetsklimat med öppenhet för förändring och nytänkande. 

Kvalifikationer

• Relevant erfarenhet från liknande position – erfarenhet i arbetsledande ställning inom äldreomsorg
• Van ledare/chef
• Relevant utbildningsbakgrund – Högskoleutbildning inom social omsorg, Socionom el liknande
• Helhetssyn och förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang

Egenskaper

• Driv och resultatfokus
• Förmåga att kommunicera
• Prestigelös
• Förmåga att bygga team och få människor med sig genom ett starkt engagemang

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl på K2 Search AB, tel. 0760 – 001802 alternativt Matilde Castoldi 0735 – 216 501. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

.