Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Stöd & Tillsyn

Göteborgs kyrkliga stadsmission är i ständig förändring men vår ambition är oförändrad sedan vi grundades 1952, att hjälpa människor i utsatthet. Med utgångspunkt i en kristen och humanistisk värdegrund ska vi stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap. Dessutom ska vi som självständig idéburen aktör ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Med utgångspunkt i den evidensbaserade metoden ”Bostad Först” bedriver Stadsmissionen ett framgångsrikt arbete för människor som är eller ligger i riskzonen för hemlöshet. Vi söker dig som vill leda arbetet med att utveckla och fördjupa metoden ”Bostad Först” inom organisationen. Metoden innebär att personen först erbjuds permanent boende och därefter får möjlighet att formulera sina behov kring det stöd som kan behövas. Målet är alltid att personen ska kunna bo kvar, få en ökad självständighet och ett bättre liv och undvika att fortsatt befinna sig i hemöshet.

Stöd och tillsynsverksamheten är en verksamhet som arbetar med att stötta människor i det egna boendet där det individuella förhållningssättet är fundamentet.
 
Som enhetschef Stöd och Tillsyn har du förutom att utveckla metoden ”Bostad Först” ett helhetsansvar för verksamheten, vilket inkluderar personal- och budgetansvar. Du ansvarar för att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med uppdragsgivarens krav samt i enlighet med Göteborgs Stadsmissions värdegrund. 
Du arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och du ska ha stort intresse av att följa utveckling kring hemlöshetsfrågor både på nationell samt på lokal nivå. 

Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Rätt person för uppdraget gillar att jobba verksamhetsnära, flexibelt och operativt. Har genuint brukarfokus och delar självklart Stadsmissionens värdegrund. Som enhetschef ingår du i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till områdeschefen för verksamhetsområdet Vård, boende och rehabilitering som är en helt avtalsfinansierad enhet i organisationen.

 
Vi erbjuder

Vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang, kompetens, och medkänsla. Ett positivt arbetsklimat med öppenhet för förändring och nytänkande. 

Kvalifikationer

• Relevant erfarenhet från liknande position
• Relevant erfarenhet/kunskap/intresse för metoden ”Housing First/Bostad först”
• Varit verksam inom socialt arbete och har erfarenhet av målgruppen
• Helhetssyn och förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang
• Socionom eller likvärdig högskoleutbildning

Egenskaper

• Driv och resultatfokus
• Förmåga att kommunicera
• Utvecklingsorienterad
• Innovativ och med en känsla och förståelse för verksamhet i förändring
• Förmåga att få människor med sig genom ett starkt engagemang

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl på K2 Search AB, tel. 0760 – 001802 alternativt Matilde Castoldi 0735 – 216 501. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.