Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD

Abf vuxenutbildning ab kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare och studerande. Vi bedriver utbildningsverksamhet inom sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt yh. Inom abf jobb, en del av abf vux, erbjuder vi jobbcoachning inom ramen för tsl. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i göteborg och jönköping, men vi finns även på flera andra orter i västsverige, värmland, skåne och halland.

Som verkställande direktör på abf vux ska du skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för verksamheten och med ett coachande ledarskap få med alla i den snabbt växande organisationen. Företaget står inför en kraftig utveckling och kommer att behöva utöka sin verksamhet i hög takt. Effektivt levererade tjänster, hög kvalitet och tydligt ledarskap är nyckelfaktorer för att med lönsamhet och med förankring i företagets värdegrund ta vara på den stora potential som finns för organisationen. Du har totalansvar för verksamheten, leder och deltar själv i det strategiska utvecklingsarbetet.

Vi erbjuder

En spännande tjänst med intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i ett växande företag. Möjlighet att leda och fortsätta utveckla det starka engagemang och nytänkande som är kännetecknande för personalen inom företaget. I vår verksamhet finns en härlig blandning av olika åldrar, kulturer, kompetenser och erfarenheter.

Kvalifikationer

• erfarenhet av verksamhetsutveckling inom motsvarande eller liknande verksamhet.
• verksamhetsledande, operativ roll, vd eller motsvarande.
• kunskap om politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet inom tjänsteverksamhet och utbildningsverksamhet
• erfarenhet av budget, ekonomiuppföljning och verksamhetsstyrning.
• kunskap/intresse för lean som ledningssystem och kontinuerligt förbättringsarbete.
• dela abf vux värdegrund om alla människors medfödda förmåga och vilja att lära och utvecklas.
• relevant eftergymnasial utbildning

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Läs mer

id608