Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD

ABF Vuxenutbildning AB kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare och studerande. Vi bedriver utbildningsverksamhet inom sfi, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt YH. Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi jobbcoachning inom ramen för TSL. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg och Jönköping, men vi finns även på flera andra orter i Västsverige, Värmland, Skåne och Halland. Läs mer på: www.abfvux.se

Som Verkställande direktör på ABF Vux ska du skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för verksamheten och med ett coachande ledarskap få med alla i den snabbt växande organisationen. Företaget står inför en kraftig utveckling och kommer att behöva utöka sin verksamhet i hög takt. Effektivt levererade tjänster, hög kvalitet och tydligt ledarskap är nyckelfaktorer för att med lönsamhet och med förankring i företagets värdegrund ta vara på den stora potential som finns för organisationen. Du har totalansvar för verksamheten, leder och deltar själv i det strategiska utvecklingsarbetet. Du rapporterar till styrelsen.

Vi erbjuder

En spännande tjänst med intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i ett växande företag. Möjlighet att leda och fortsätta utveckla det starka engagemang och nytänkande som är kännetecknande för personalen inom företaget. I vår verksamhet finns en härlig blandning av olika åldrar, kulturer, kompetenser och erfarenheter. Organisationen har höga ambitioner och du kommer att få möjlighet att vara med och leda förverkligandet av dessa. 

Kvalifikationer

• Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom motsvarande eller liknande verksamhet.
• Verksamhetsledande, operativ roll, VD eller motsvarande.
• Kunskap om politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet inom tjänsteverksamhet och utbildningsverksamhet
• Erfarenhet av budget, ekonomiuppföljning och verksamhetsstyrning.
• Kunskap/intresse för Lean som ledningssystem och kontinuerligt förbättringsarbete.
• Dela ABF Vux värdegrund om alla människors medfödda förmåga och vilja att lära och utvecklas.
• Relevant eftergymnasial utbildning

Egenskaper
• Socialt kompetent
• Utvecklingsinriktad
• Affärsmässig
• Engagerad
• Coachande ledare                                             
 

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lena Serner tel. 0702-900995 eller Bengt Olander tel 0760-001805 på K2 Search AB, Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.