Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

R&D Manager

Qleanair scandinavia utvecklar, formger och säljer lösningar för rena och kontrollerade miljöer. Produktportföljen består av industriell luftrening, skydd mot passiv rökning och skräddarsydda renrumslösningar. Vi är världsledande gällande specifika utmaningar relaterade till miljö, säkerhet och hälsa genom att erbjuda teknik som förädlar och renar luft till en nivå som du förväntar dig att andas. Oavsett var du bor eller arbetar är det vårt uppdrag att erbjuda dig ren luft.

Ambitionsnivån är hög inom qleanair scandinavia – att tillhandahålla ren luft är en av morgondagens största utmaningar. Att inta och behålla en ledande position på en global marknad är ett självklart mål för samtliga anställda på qleanair scandinavia. Inom företagets tre produktområden pågår ständig utveckling i tät dialog med nya och befintliga kunders behov och som r&d manager har du en självklar och avgörande roll i detta. Till din hjälp har du ett team bestående av två personer samt externa konsulter.

Rollen

qleanair expanderar och finner ständigt nya tillämpningsområden för sina produkter. Som r&d manager arbetar du med strukturerad projektledning för att styra det stora antalet pågående projekt – i dagsläget pågår ca 40 utvecklingsprojekt och under 2015 lanserades strax under 10 nya produkter. Innovationsgraden är därmed hög och idéerna som flödar genom organisationen landar hos r&d managern som ser till att prototyper tas fram och att installationsfärdiga produkter sedan lanseras via produktions- och serviceorganisationen. Utmaningen består i att prioritera mellan det stora antalet projekt och se till att de färdiga produkterna levereras till kund i rätt tid till rätt kostnad. Vidare är du en viktig tillgång i de interna strategiska diskussionerna gällande avvägning mellan funktionella förbättringar och kostnadssänkande åtgärder, både gällande befintliga produkter och nya.

Qleanairs tillväxt och framgång bygger i hög utsträckning på medarbetarnas nyfikenhet och vilja att lösa kundernas utmaningar med att tillhandahålla ren luft för sin personal och/eller utrustning. I detta har r&d managern en betydelsefull roll där en abstrakt idé formuleras till en konkret produkt.

Vi erbjuder

som r&d manager på qleanair scandinavia har du en avgörande inverkan på företagets fortsatta framgång.

I den här rollen får du möjlighet att utveckla produkter i premiumsegmentet som används i vitt skilda branscher och verksamheter – från betongfabriker till sjukhus.

Eftersom du rapporterar till vd och ingår i företagets ledningsgrupp får du en central roll i företaget och möjlighet att påverka strategier och målsättningar. Du har ett kompetent team både inhouse och externt som du med största sannolikhet kommer att expandera i takt med organisationens tillväxt.

Din profil/bakgrund

teknik i alla dess former väcker din nyfikenhet och intresse vilket innebär att du har tillskansat dig en bred teknisk erfarenhet efter din civilingenjörsexamen. Du är en van projektledare som med ett strukturerat arbetssätt har arbetat med utveckling i åtminstone 8-10 år. Vi tror att du samlat erfarenheter från såväl mindre som större organisationer och att du även har någon form av internationell erfarenhet.

Vem är du?

personer i din omgivning beskriver din fallenhet för struktur i en omväxlande och projektdriven miljö.

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare. Läs mer

id609 1