Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

R&D Manager

QleanAir Scandinavia utvecklar, formger och säljer lösningar för rena och kontrollerade miljöer. Produktportföljen består av industriell luftrening, skydd mot passiv rökning och skräddarsydda renrumslösningar. Vi är världsledande gällande specifika utmaningar relaterade till miljö, säkerhet och hälsa genom att erbjuda teknik som förädlar och renar luft till en nivå som du förväntar dig att andas. Oavsett var du bor eller arbetar är det vårt uppdrag att erbjuda dig ren luft. För mer information: www.qleanair.se

Ambitionsnivån är hög inom QleanAir Scandinavia – att tillhandahålla ren luft är en av morgondagens största utmaningar. Att inta och behålla en ledande position på en global marknad är ett självklart mål för samtliga anställda på QleanAir Scandinavia. Inom företagets tre produktområden pågår ständig utveckling i tät dialog med nya och befintliga kunders behov och som R&D Manager har du en självklar och avgörande roll i detta. Till din hjälp har du ett team bestående av två personer samt externa konsulter. Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

Rollen

QleanAir expanderar och finner ständigt nya tillämpningsområden för sina produkter. Som R&D Manager arbetar du med strukturerad projektledning för att styra det stora antalet pågående projekt – i dagsläget pågår ca 40 utvecklingsprojekt och under 2015 lanserades strax under 10 nya produkter. Innovationsgraden är därmed hög och idéerna som flödar genom organisationen landar hos R&D managern som ser till att prototyper tas fram och att installationsfärdiga produkter sedan lanseras via produktions- och serviceorganisationen. Utmaningen består i att prioritera mellan det stora antalet projekt och se till att de färdiga produkterna levereras till kund i rätt tid till rätt kostnad. Vidare är du en viktig tillgång i de interna strategiska diskussionerna gällande avvägning mellan funktionella förbättringar och kostnadssänkande åtgärder, både gällande befintliga produkter och nya. Slutligen hanterar du företagets patent; i dagsläget har QleanAir Scandinavia 11 patent och ytterligare ett 30-tal i ansökningsfas.

QleanAirs tillväxt och framgång bygger i hög utsträckning på medarbetarnas nyfikenhet och vilja att lösa kundernas utmaningar med att tillhandahålla ren luft för sin personal och/eller utrustning. I detta har R&D managern en betydelsefull roll där en abstrakt idé formuleras till en konkret produkt. Företagets internationella fokus gör att du arbetar med globala projekt där du även ansvarar för att införskaffa ändamålsenliga material som uppfyller de krav och regelverk som finns på varje enskild marknad.

Vi erbjuder

Som R&D Manager på QleanAir Scandinavia har du en avgörande inverkan på företagets fortsatta framgång. Den nuvarande utvecklingschefen kommer att arbeta med specialprojekt som underlättar ditt arbete och du kommer in i ett läge där företaget står inför enormt spännande möjligheter på en internationell marknad.

I den här rollen får du möjlighet att utveckla produkter i premiumsegmentet som används i vitt skilda branscher och verksamheter – från betongfabriker till sjukhus. Med den höga innovationstakten får du dessutom möjlighet att se dina produkter installeras hos kunder över hela världen närapå i samma stund som prototypen godkänns.

Eftersom du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp får du en central roll i företaget och möjlighet att påverka strategier och målsättningar. Du har ett kompetent team både inhouse och externt som du med största sannolikhet kommer att expandera i takt med organisationens tillväxt. Genom att bli en del av QleanAir Scandinavia ges du möjligheten att arbeta med en av vår tids viktigaste frågor – ren luft.

Din profil/bakgrund

Teknik i alla dess former väcker din nyfikenhet och intresse vilket innebär att du har tillskansat dig en bred teknisk erfarenhet efter din civilingenjörsexamen. Du är en van projektledare som med ett strukturerat arbetssätt har arbetat med utveckling i åtminstone 8-10 år. Vi tror att du samlat erfarenheter från såväl mindre som större organisationer och att du även har någon form av internationell erfarenhet. Du har erfarenhet av patentjuridik/immateriella tillgångar och arbetar obehindrat på engelska.

Vem är du?

Personer i din omgivning beskriver din fallenhet för struktur i en omväxlande och projektdriven miljö. Du är analytisk och kreativ, vilket innebär att du trivs i en professionell kultur där du har stort mandat att fatta beslut och självständigt driva dina frågor.

QleanAir Scandinavia samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult | katarina.ahlin@k2search.se eller Petter Pålsson, researchkonsult | petter.palsson@k2search.se
Ansök till tjänsten på www.k2search.se . Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.
Sista ansökningsdag för den här rollen är den 21 februari 2016, varmt välkommen med din ansökan!

.