Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Ingsereds boende

Göteborgs kyrkliga stadsmission är i ständig förändring men vår ambition är oförändrad sedan vi grundades 1952, att hjälpa människor i utsatthet. Med utgångspunkt i en kristen och humanistisk värdegrund ska vi stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap.

Stadsmissionen erbjuder anpassade boenden med stöd och vård till vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Ingsered har 21 platser för korttidsboende och 5 lägenheter för längre tids boende.

Våra ambitioner är att alla ska få individanpassat stöd och att skapa strukturer vilket kan öka förutsättningarna för att klara eget boende i framtiden. Insatserna består i att skapa en god dygnsstruktur. Vi arbetar också med att träna socialt ansvar och social gemenskap. Boendet ska vara en aktiv del i brukarnas förändringsprocess och vi arbetar utifrån mi metoden.

Personalen arbetar i team med kontaktmannaskap. Vi samarbetar med socialtjänst, sjukvård och psykiatrisk öppenvård. För dem som klarar att vara drogfria en längre tid och behöver fortsatt stöd finns möjlighet att flytta in i någon av våra lägenheter eller vidare till brattås särskilda boende i kållereds centrum.

Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten vilket inkluderar personal- och budgetansvar.

Du arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten för våra brukares bästa. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för.

Rätt person för uppdraget har erfarenhet av chefsuppdrag, gillar att jobba verksamhetsnära, flexibelt, självständigt och operativt. Har genuint brukarfokus och delar självklart stadsmissionens värdegrund. Du vill driva förändringsarbete och skapa stabilitet och trygghet i organisationen.

Vi erbjuder

vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang, kompetens, och medkänsla.

Kvalifikationer

• relevant erfarenhet från liknande ledande position
• varit verksam inom socialt arbete och har erfarenhet av målgruppen
• socionom eller likvärdig högskoleutbildning
• helhetssyn och förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang

Egenskaper

• stabil, trygg, erfaren ledare
• driven och resultatfokuserad
• tydlig och rak kommunikatör
• förändringsinriktad
• förmåga att bygga team och få människor med sig genom ett starkt engagemang

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611