Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Ingsereds boende

Göteborgs kyrkliga stadsmission är i ständig förändring men vår ambition är oförändrad sedan vi grundades 1952, att hjälpa människor i utsatthet. Med utgångspunkt i en kristen och humanistisk värdegrund ska vi stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap. Dessutom ska vi som självständig idéburen aktör ta ett samhällsansvar genom att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Stadsmissionen erbjuder anpassade boenden med stöd och vård till vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Ingsered har 21 platser för korttidsboende och 5 lägenheter för längre tids boende. Ingsered har personalbemanning dygnet runt.

Våra ambitioner är att alla ska få individanpassat stöd och att skapa strukturer vilket kan öka förutsättningarna för att klara eget boende i framtiden. Insatserna består i att skapa en god dygnsstruktur. Vi arbetar också med att träna socialt ansvar och social gemenskap. Boendet ska vara en aktiv del i brukarnas förändringsprocess och vi arbetar utifrån MI metoden. Ingsered är en av våra avtalsfinansierade verksamheter.

Personalen arbetar i team med kontaktmannaskap. Vi samarbetar med socialtjänst, sjukvård och psykiatrisk öppenvård. För dem som klarar att vara drogfria en längre tid och behöver fortsatt stöd finns möjlighet att flytta in i någon av våra lägenheter eller vidare till Brattås särskilda boende i Kållereds centrum. Övergripande ansvar för Brattås boende ligger också under enhetschefen, men det operativa ansvaret ligger hos en direktrapporterande biträdande enhetschef.

Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten vilket inkluderar personal- och budgetansvar. Du ansvarar för att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten drivs i enlighet med uppdragsgivarens krav samt i enlighet med Göteborgs Stadsmissions värdegrund.

Du arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten för våra brukares bästa. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité för dem vi är till för. Ditt ledarskap är avgörande för att skapa en framgångsrik verksamhet som kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Rätt person för uppdraget har erfarenhet av chefsuppdrag, gillar att jobba verksamhetsnära, flexibelt, självständigt och operativt. Har genuint brukarfokus och delar självklart Stadsmissionens värdegrund. Du vill driva förändringsarbete och skapa stabilitet och trygghet i organisationen. Som enhetschef ingår du i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till områdeschefen för verksamhetsområdet Vård, boende och rehabilitering som är en helt avtalsfinansierad enhet i organisationen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig utvecklande och självständiga arbetsuppgifter i en organisation som präglas av engagemang, kompetens, och medkänsla. Dessutom en möjlighet att driva ett spännande och viktigt förändrings- och utvecklingsarbete för boendet.

Kvalifikationer

• Relevant erfarenhet från liknande ledande position
• Varit verksam inom socialt arbete och har erfarenhet av målgruppen
• Socionom eller likvärdig högskoleutbildning
• Helhetssyn och förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang

Egenskaper

• Stabil, trygg, erfaren ledare
• Driven och resultatfokuserad
• Tydlig och rak kommunikatör
• Förändringsinriktad
• Förmåga att bygga team och få människor med sig genom ett starkt engagemang

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl på K2 Search AB, tel. 0760 – 001802 alternativt Matilde Castoldi 0735 – 216 501. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.