Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-chef

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket är en nationell myndighet med ca 400 medarbetare placerade på nio orter. Vår vision är ”Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar”.

HR-enheten arbetar med att ge stöd inom hela HR-området till Tillväxtverkets chefer och medarbetare. Enheten driver också flera strategiska utvecklingsprojekt. Förutom HR-chefen består enheten av tre HR-strateger och en HR-administratör.

Arbetsuppgifter

Tillväxtverket har påbörjat en förändringsresa mot en ny inriktning och kultur, vilket innebär att HR-frågorna just nu är fokuserade på utvecklingsarbete inom områden som kompetensförsörjning, chefsutveckling, arbetsgivarvarumärket, talent management och karriärutveckling. Ett av våra viktigaste interna mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns även en ambition ta fram en tydlig HR-strategi inom myndigheten och öka fokus på HR-frågorna ännu mer. 

Din uppgift är att leda enhetens arbete, coacha medarbetarna inom enheten och driva frågor som spänner över hela HR-området. Enheten har en viktig uppgift att verka som internkonsulter och stötta chefer i genomförandet av våra processer som ska bidra till att vi uppnår verksamhetens mål. Enheten arbetar bland annat med kompetensförsörjning- och utveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning och lönerevision, mångfalds- och likabehandlingsarbete, avtalsfrågor, förhandlingar och samverkan med våra fackliga organisationer (ST och Saco), pensionsfrågor, HR-administration och lön (i samarbete med Statens servicecenter).

HR-enheten ingår i avdelning Förvaltning och du rapporterar till förvaltningschefen.

 
Vår kravprofil – Din kompetens

Vi söker dig som uppfyller följande skall-krav:

• Akademisk utbildning
• Chefs- och ledarerfarenhet inom HR-området där det ingått personalansvar
• Erfarenhet av att leda en organisation i förändring 
• Erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete
• Goda arbetsrättsliga kunskaper med erfarenhet från förhandlingar
• Flytande svenska i tal och skrift
• Intresse för moderna IT-verktyg och digitalisering

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som på ett inspirerande och förtroendeingivande sätt kan driva och utveckla HR-frågorna på Tillväxtverket så att vi blir en än mer modern och tydlig myndighet. Du har ett strategiskt perspektiv, men är även strukturerad och skicklig i det operativa. Du trivs med att leda i förändring, du bygger goda relationer, är en prestigelös teamspelare och har förmåga att snabbt sätta dig in i och intressera dig för våra verksamhetsområden. Du är ”en HR-chef i tiden” som följer med i trender och omvärldsbevakning. Du ser samband, är lösningsorienterad och har mod och förmåga att fatta beslut.

Du är en god kommunikatör som kan företräda HR-frågorna på ett professionellt sätt i organisationen. Du är tydlig, lyhörd och har ett effektivt arbetssätt. Personlig integritet är en självklarhet. Du kan leda och entusiasmera självständiga medarbetare mot uppsatta mål.

Du driver förhandlingar och samverkan i god anda.

Vi erbjuder

Tillväxtverket är en kunskapsdriven myndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du påverka både din egen och Sveriges framtid. Du får möjlighet att ta helhetsansvaret för HR och arbeta affärsnära på en modern myndighet som befinner sig mitt i en spännande förändringsfas.

Här kan du läsa mer om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder: www.tillvaxtverket.se/anstallningsvillkor. Som chef har du förtroendearbetstid istället för flextid.

Mer information och kontakt

För mer information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med researchkonsult Josefin Cohen ( josefin.cohen@k2search.se ) eller rekryteringskonsult Annika Stålhandske Holm ( annika.stalhandskeholm@k2search.se ) på K2 Search AB.  Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 2016-03-11. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Vår arbetsplats är belägen i helt nyrenoverade lokaler med en aktivitetsbaserad kontorslöning på Södermalm i Stockholm. Resor till våra åtta kontor ingår i arbetet. Tillväxtverket har ett fokus på ökad digitalisering och vi använder videokonferenser och skype i vårt dagliga arbete.

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

.