Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef för Individ- och Familjeomsorgen

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län, kommungränsen ligger ca 1,5 mil från Linköping. I kommunen bor idag cirka 11 500 invånare, varav ca 8 000 i centrala Åtvidaberg. Åtvidaberg har ett lyckat läge mellan kust och storstad, med vacker natur, sjöar, bad och ett rikt djur- och friluftsliv. De har även en intressant bruks-, industri- och fotbollshistoria. I Åtvidaberg kan man hitta förutsättningar för ett bra liv i form av boende, skola, fritid, omgivningar, trygghet och atmosfär. Kommunens vård och omsorgsförvaltning (VOF) är uppdelad i olika verksamhetsområden, där ”Trygghet, arbete och försörjning” är ett område. Individ och familjeomsorgen (IFO) är en av dessa enheter som nu eftersöker en ny chef och ledare för enheten. 

Åtvidabergs kommun söker en enhetschef för Individ- och familje-omsorgen (IFO). Som enhetschef har Du ett budgetansvar och ett ansvar för ca 18 medarbetare där en stor del av uppgiften är att handleda och coacha personalen. Du sitter med i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschefen och övriga enhetschefer. Som enhetschef leder Du även kvalitetsarbetet och utvecklingsfrågor samt har arbetsmiljöansvar för enheten. Andra arbetsuppgifter är att besluta om öppenvårdsinsatser samt föredra ärenden för det Sociala myndighetsutskottet.

Vi tror Du har lång arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet med erfarenhet av myndighetsutövning, gärna i någon form av ledarroll eller chefsroll. Du har en socionomutbildning och goda språkkunskaper i svenska och gärna i engelska.

Detta är en roll för Dig som brinner för ledarskap och att utveckla dina medarbetare. Många i gruppen är relativt nyanställda och ser fram mot en coachande ledare som är trygg och tydlig i sin roll och sin kommunikation.

Åtvidaberg är en mindre kommun där det finns frihet att pröva nya metoder och utveckla verksamheten. En annan fördel är att det finns en närhet till myndigheten, en flexibilitet och en påverkansmöjlighet på sin yrkesroll. Som enhetschef erbjuds du även en utbildning i ledarskaps-utveckling. Resor inom regionen kan förekomma i samband med möten, samverkan och nätverkande i andra kommuner. 

För mer information om rollen – välkommen att kontakta Eva Holmgren, konsult på K2 Search AB, mob +46 722 340 043 eller Elin Hedblad, researchkonsult, +46735 2165 70. Samtliga ansökningar hanteras konfidentiellt. Vänligen sänd oss din ansökan snarast på www.k2search.se

Executive Search se.