Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare till region Nord

Vill du driva bostadsprojekt från ax till limpa? se dina idéer formas, utvecklas och växa till ett färdigt bostadshus, tillsammans med ett team drivna kollegor inom sälj, marknad och tillval/inredning? i en del av sverige du alltid hållit högt och för en arbetsgivare där trivseln är stor och kompetensnivån hög? då är detta rätt jobb för dig!

FÖretag

hsb projektpartner är hsbs gemensamma affärsbolag som ägs av de 30 regionala hsb- föreningarna. Vår viktigaste uppgift är att bygga bra och prisvärda bostäder till våra medlemmar, vilken alltid sker i partnerskap med den regionala hsb-föreningen. På så sätt kombineras den lokala förankringen och kunskapen med hsbs samlade resurser. Hsb projektpartners uppgift är att stödja de regionala hsb-föreningarna i arbetet med att bygga dessa bostäder. Stödet består i huvudsak av att tillföra kapital och kompetens i gemensamma projekt. Inom vår nyproduktionverksamhet bedrivs, utöver själva produktionen, även markanskaffning och förvaltning av koncernens fastighetstillgångar.

 

Vi är inne i ett expansivt skede och behöver nu förstärka våra resurser med en erfaren projektledare i vår nordliga region. Du erbjuds en viktig roll i en dynamisk organisation med stora möjligheter till påverkan.
vår verksamhet är under stark utveckling och arbetsmiljön präglad av affärsmässighet, nytänkande och tävlingslust! vi är som alla andra noga med att du har rätt erfarenhet på pappret.

Arbetsuppgifter/ansvar
rollen som projektledare innebär att självständigt leda och ansvara för det aktuella byggprojektet, från tidigt idéskede till överlämning till förvaltning, enligt hsb projektpartners nyproduktionsprocess. Projektledarrollen innebär ett helhetsansvar för respektive byggprojekt inom verksamhetsområdet, där projektledarens ansvar är att leda i projektet ingående aktörer, förhandla om markköp, driva detaljplanearbete, upphandla konsulter och entreprenörer, upprätta och stämma av produktionsbudget samt tillse att interna resurser tillsätts enligt framtagen process, för att uppnå överenskommen målsättning. Projektledaren har ett uttalat resultatansvar med utgångspunkt i hsb projektpartners operativa målsättningar som kvantifierats på föreningsnivå.

Som projektledare är du organisatoriskt placerad i region nord, placeringsort umeå och du rapporterar till vår regionchef nord (som är placerad i stockholm). Projektrapportering sker till en för varje projekt upprättad styrgrupp. Geografiskt verksamhetsområde omfattar västerbottens län med huvudsaklig produktionsort umeå.

 

LÄmplig bakgrund och personliga egenskaper

vi söker dig som är en affärsmässig, resultatinriktad och marknadsorienterad projektledare som har en akademisk examen, med inriktning mot bygg eller motsvarande.

Du har erfarenhet från entreprenadsidan där du har arbetat med egenutvecklade projekt, företrädesvis bostadsproduktion, och förstår hela kedjan i ett nybyggnationsprojekt, från idé och markköp till överlämning.
du har erfarenhet från köp och säljprocesser vad gäller mark och fastigheter.

Rollen kräver goda kunskaper inom planering, projektering och projektledning med lednings- och projektstyrning, kostnadsuppföljning, budget – och prognosarbete, samt produktion.

För att nå framgång i rollen som projektledare ser vi dig som är väletablerad inom branschen med upparbetat kontaktnät, är kund- och marknadsorienterad med en stark drivkraft. Vidare förutsätts du vara en utpräglad lagspelare, initiativrik med förmåga att affärsmässigt genomföra och avsluta påbörjade projekt.

VÅrt erbjudande

inom hsb projektpartner råder en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där kompetens och samverkan värderas högt. Jämställdhet mellan könen och ett stort mått av miljömedvetande är andra riktmärken. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka. Du får stor frihet under ansvar och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Hos oss är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär. Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts.

Omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 % tjänstgöringsgrad, med tillträde snarast möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id609 0