Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Biträdande verksamhetschef

ABF är arbetarrörelsens studieförbund. ABF Stockholm är en lokal avdelning som ordnar studiecirklar både för allmänheten och tillsammans med medlemsorganisationerna och de organisationer vi har samarbetsavtal med. Vi arrangerar föreläsningar, samhällsdebatter och kulturprogram i hela Stockholm och bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner i hela Stor-Stockholm. ABF Stockholm omsätter på koncernnivå drygt 120 miljoner och består av ca 80 tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. ABF Stockholm har 63 medlemsorganisationer och samarbete med ett hundratal föreningar. Läs mer på: www.abfstockholm.se

 

Som biträdande verksamhetschef balanserar du mellan att agera operativt och arbeta strategiskt. Du är verksamhetsledare för ABF Stockholms välkända öppna verksamhet med föreläsningar, studiecirklar och kurser. Den enhet som heter Allmänbildningen. Samtidigt har du ett större ansvar för verksamhetsområdet Folkbildningen. I den delen jobbar du strategiskt och övergripande med styrning och uppföljning för hela verksamhetsområdet tillsammans med verksamhetschefen.

ABF Stockholm har påbörjat ett genomgripande förändringsarbete för att skapa en modern och dynamisk organisation som har utmärkta förutsättningar att agera på en konkurrensutsatt marknad. Som verksamhetsledare för Allmänbildningen och biträdande verksamhetschef för Folkbildningen får du en nyckelroll i det arbetet. Ditt operativa ansvarsområde är i mångt och mycket ett skyltfönster för hela ABF Stockholm. Uppdraget är att förnya utbudet, effektivisera arbetssätt och öka egna intäkter samt ta tillvara på den stora potential som finns i medarbetarnas kunnande.

Du har direkt ansvar för 9,5 medarbetare och en budget på cirka 16 miljoner SEK. Hela verksamhetsområdet har totalt cirka 30 medarbetare och en budget på omkring 63 miljoner SEK. Du rapporterar till verksamhetschefen för verksamhetsområde Folkbildningen och ingår i ledningsgruppen för ABF Stockholm.

Vi erbjuder

En spännande chefstjänst med möjlighet att leda och fortsätta utveckla det starka engagemang som är kännetecknande för personalen inom organisationen. ABF Stockholm har höga ambitioner och du kommer att få möjlighet att vara med och leda förverkligandet av dessa.

Kvalifikationer

• Flerårig erfarenhet av chefskap
• Erfarenhet av budgetansvar och ekonomistyrning

Det är starkt önskvärt att du har vana av att leda förändringsarbete, inklusive förnyelse av arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av marknadsanalys, verksamhets-/affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring. Förståelse för och/eller erfarenhet av utbildningssektorn/folkbildning/ kultursektorn/upplevelseindustrin är en stor fördel.

Egenskaper

• Förändringsorienterad
• Uthållig och drivande
• Entusiasmerande
• Prestigelös

Vi tror även att du är allmänbildad, har integritet och en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För denna roll förutsätter vi att du delar arbetarrörelsens värderingar.

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Patrik Peter patrik.peter@k2search.se  eller Madeleine Tidehorn madeleine.tidehorn@k2search.se , 070-741 44 86 på K2 Search AB. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi kommer att läsa ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på  www.k2search.se

 

Executive Search se.