Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Säljorienterad VD

Bolaget LS Trading AB (LST) är en grossist- och importfirma av anläggnings- och jordbruksmaskiner. LST omsatte år 2015 ca 34 MSEK med ett rörelseresultat om ca 3,5 MSEK. LST verkar i en expansiv bransch och har med sina högkvalitativa prisvärda produkter vuxit med ca 20-25% årligen de senaste 5 åren. Framförallt importeras maskindelar som skopor och gafflar som sedan anpassas till den svenska marknaden innan vidareförsäljning sker till återförsäljare. Bolaget såldes nyligen till investmentbolaget BDG, specialiserat på investeringar i stabila, lönsamma och välskötta företag. BDG förvärvar och vidareutvecklar bolagen genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap.

LST står inför ett generationsskifte och söker nu en säljorienterad trygg ledare. Vd:s uppdrag är att driva tillväxt, strukturera upp verksamheten och bygga ett väl fungerande team på plats.  Här finns många intressanta expansionsmöjligheter, i synnerhet med tanke på byggmarknadens tillväxt. Ett breddat produktsortiment och ökad geografisk täckning ger goda möjligheter för en säljorienterad VD att skapa stark tillväxt och vidareutveckla verksamheten.

Kvalifikationskrav

• Väldokumenterad ledarerfarenhet
• Kommersiell erfarenhet
• P & L/Resultatansvar
• Erfarenhet av B2B försäljning
• Goda kunskaper i engelska, muntligen såväl som skriftligen

Meriterande

• Relevant branscherfarenhet
• Akademisk utbildning: civilingenjör, gärna maskinteknik eller civilekonom
• Erfarenhet av att leda en verksamhet/enhet/ affärsområde i kraftig tillväxt

Personliga egenskaper

• Rak, tydlig och mogen i sitt ledarskap
• Kundorienterad och affärsmässig, brinna för försäljning och leverera resultat
• Team Player
• Prestigelös
• Ordning och reda
• Socialt kompetent, förmåga att bygga långvariga relationer

Placeringsort och resor

• Placering i Linköping
• Resor förekommer runt om i Sverige samt utomlands.

För mer information kontakta Eva Holmgren, tel. 0722 340 043 eller Elin Hedblad 0735 216 570 på K2 Search AB. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan snarast då vi behandlar dessa löpande. Ansök tjänsten på www.k2search.se

.