Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ekonomichef

Apply emtunga ab är en världsledande leverantör av avancerade stålmodulbyggnader för olja & gas industrin offshore. Vi har utvecklat konceptet på ett innovativt sätt och infört det i flera industriella segment. Vi är ett internationellt bolag med 100% export. I sverige finns vi i emtunga och göteborg, vi har även ett försäljningskontor i houston. Våra byggnader sammansätts ofta på internationella siter. Totalt är vi 109 anställda.

Ansvarsområden och arbetsupppgifter

ekonomichefen har ansvaret för ekonomisk kontroll, styrning, planering och finansiering inom företaget. Rollen innebär även att vara ett stöd i verksamhetsstyrningen och följa upp att de satta målen och aktionsplanerna uppnås och genomförs. Personalansvar för ekonomiavdelning bestående av ca fyra personer ingår i tjänsten. Ekonomichefen ingår i ledningsgrupp och rapporterar till vd.

Kvalifikationer

• flera års erfarenhet av ansvar för ett företags ekonomifunktion.
• internationell erfarenhet
• goda ledaregenskaper
• behärska svenska och engelska i tal och skrift
• god norsk språkförståelse
• erfarenhet av controlling av intäkter, kostnader, lönsamhet och kassaflöde.
• civilekonomexamen
• det är ett plus om du arbetat inom ett projektstyrt företag
• god kunskap om ekonomisystem, microsoft dynamics ax 12 är ett plus.

Egenskaper

• strukturerad
• flexibel och prestigelös
• trygg
• kommersiellt inriktad
• förtroendeingivande

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 2