Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare Stockholm, Norrort – Täby Park

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 400 medarbetare som arbetar mot samma mål – att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av rummen som du bor och arbetar i. Med vår kooperativa värdegrund är riksbyggen en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.

Att vara projektledare på riksbyggen innebär ett mångfacetterat och omväxlande arbete. Projektledaren ansvarar för byggnationsprojekt av bostäder från ax till limpa samt är delaktig i produktutveckling av nya bostäder.

I samarbete med kommunen deltar du i utvecklingen av täby park och arbetar i tidiga skeden med mark- och fastighetsförvärv. Internt bygger du ditt projektteam som du leder genom hela byggprocessen. Du är trygg i dig själv och van vid att arbeta självständigt med ett stort ansvar. Vidare ansvarar du för projektbudgeten för att därutöver leda arbetet genom projektering, upphandling av entreprenörer och konsulter, produktion och garantitid. Din affärsmässighet är framträdande liksom din resultatorientering.

Som projektledare på riksbyggen verkar du aktivt för en öppen dialog med dina medarbetare. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina medarbetare förstår vilka mål ni tillsammans skall uppnå. I ditt ansvar ingår även att skapa förutsättningar för ett gott samarbete med externa konsulter och entreprenörer. Du är en förebild avseende företagets värderingar. Rollen innebär många olika kontaktytor såväl internt som externt, varför det är av största betydelse att du drivs av att bygga och vårda goda relationer.

Vi erbjuder

riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomisk välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. För rätt person innebär aktuell roll ett fritt arbete med goda möjligheter att få vara med och göra skillnad. Du stimuleras av utmaningar och ser möjligheter.

Kvalifikationer

• goda kunskaper om projektutvecklings- och byggprocessen från ax till limpa
• goda erfarenheter av att bygga ekonomiskt lönsamma samt attraktiva bostäder
• erfarenhet av kundnära arbete i anslutning till bostadsproduktion
• akademisk bakgrund, gärna bygg- eller civilingenjör, alternativt högskoleingenjör

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 2