Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Projektledare med samordningsansvar

Mölndal vision 2022, kan sammanfattas med orden ”mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi västsverige.” mölndals stad har drygt 5000 medarbetare inom en mängd olika yrken som alla arbetar för att skapa välfärd för mölndals 62 000 invånare och alla de människor som arbetar och verkar i staden.

Mölndals stad är inne i en expansiv fas med stark tillväxt och detta innebär att organisationen behöver vidareutvecklas.

Tjänsten är placerad på lokalförsörjningsavdelningen på stadsledningsförvaltningen. Avdelningen utvecklar mölndals stads fastigheter för att kunna erbjuda funktionella lokaler för kommunens olika verksamheter. Huvudområden är planering, projektering, byggande och förvaltning av förskolor, skolor, gruppbostäder, kultur- & fritidsfastigheter och kommunala förvaltningsbyggnader.

Du kommer i din roll som senior projektledare att bidra till stadens vision 2022. Du kommer vara delaktig i flera av de stora projekt som mölndals stad står inför de kommande åren. Du ansvarar för genomförandet av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt underhållsentreprenader. Du har resultat och byggherreansvar för de projekt du leder. I rollen ingår förstudier och upphandling av konsulter och entreprenörer. Du har dessutom en övergripande samordningsroll – alltså övergripande ansvar för avstämning av hela projektportföljen och du agerar mentor och kunnigt stöd till dina projektledarkollegor.

Vi erbjuder

vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att uppfylla stadens vision. Det är en omväxlande tjänst med mycket kontakt med allmänheten, nätverk och samarbetsgrupper.

Kvalifikationer

  • flerårig erfarenhet av byggprojektledning av om-, till- och nybyggnation
  • relevant teknisk utbildning
  • körkort b och hög it mognad
  • gärna erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation

Egenskaper

  • förmåga att arbeta självständigt och skapa resultat
  • strukturerad och noggrann
  • ansvarstagande och gott omdöme
  • teamorienterad och samverkansinriktad
  • kvalitetsmedveten
  • god kommunikatör i tal & skrift

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 3