Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Verksamhetschef till översiktlig fysisk planering

Kungsbacka ligger tre mil söder om göteborg. Med våra 74 000 invånare är vi den största kommunen i regionen utanför göteborg. Vi är en viktig part i göteborgsregionens utveckling, men har också ett nära samarbete i halland, där vi har vår länstillhörighet. Kungsbacka kommun är en av landets främsta tillväxtkommuner.

Offensiv satsning på fysisk planering och exploatering
kommunstyrelsens förvaltning är organiserad i ett antal grupper efter arbetsområde. Enheten Översiktlig fysisk planering & exploatering består, utöver verksamhetschefen, av en planeringschef och en planeringsledare som arbetar med den översiktliga fysiska planeringen, lokaliseringsfrågor och större och mindre projekt kring vår samhällsbyggnad. För exploaterings- och markfrågorna finns tre tjänster, en administratör samt två exploateringsingenjörer. Enheten arbetar i nära samverkan med näringslivschefen, övriga strateger på kommunstyrelsens förvaltning, med planavdelningen på plan & bygg och tekniks olika enheter. Enheten arbetar nära externa privata exploatörer i olika projekt.

Uppgifter
• leda enhetens arbete med översiktlig fysisk planering, lokaliseringsfrågor, kommunens exploateringsverksamhet och markfrågor
• delta i kommungemensamma utvecklingsprojekt och vara projektledare för större och strategiska projekt inom planerings- och exploateringsområdet
• vara kommundirektörens representant i olika interna utredningar, externa kontakter och i regionala och nationella nätverk och samverkansorgan
• Är liksom övriga i ledningsgruppen t.f.

Personlig förmåga
• dokumenterat god och engagerad ledare och vara bra på att skapa gott samarbete och nätverk
• strategisk och analytisk förmåga, men också vara mycket resultatinriktad
• ha ett brett samhällsintresse
• vana vid, och god förmåga att hantera externa kontakter
du som lockas av våra ambitioner är välkommen med din ansökan senast den 15 november.

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 2