Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Socialchef till Alingsås Kommun

I alingsås tror vi på framtiden. Vår vision bygger på att bevara den trivsamma trästaden med en levande landsbygd. Vårt läge i regionen ger oss småstadens fördelar och närhet till storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. 2019 har alingsås 42000 invånare.

Vi erbjuder
som förvaltningschef deltar du i kommunens chefsgrupp och medverkar i samordningen av kommunens totala verksamhet vilket t ex innebär att du tar initiativ till samverkan med förvaltningar och bolag inom den kommunala koncernen. Inför socialnämnden ansvarar du för helheten i förvaltningen och dina huvuduppgifter är att leda, samordna, utveckla och följa upp socialförvaltningens verksamhet enligt fastställda mål, policys och riktlinjer. Medarbetarna i förvaltningen är engagerade, har lång erfarenhet och organisationen präglas av tillväxt och positiv anda.

Kommunen kommer inför nästa mandatperiod att genomföra en smärre omorganisation. Denna bedöms endast marginellt påverka socialförvaltningen. Alingsås kommun arbetar efter en tydlig vision där huvudstrategierna är boende, arbete och lärande samt pekar på att utveckla alingsås till en modern mötesplats med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.

Kvalifikationer
• erfarenhet av ledning av kommunal verksamhet (personal, chefer, ekonomi, lokaler och verksamhet).
• erfarenhet av arbete med individ- och familjeomsorg eller med verksamhet för funktionshindrade.
• erfarenhet av utvecklingsarbete på strategisk nivå.
• akademisk utbildning med relevant inriktning

Egenskaper
• goda ledaregenskaper
• hög arbetskapacitet och stort engagemang i arbetet.
• engagerad i samhällsutvecklingsfrågor.
• hög flexibilitet med helhetsperspektiv.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611