Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Planarkitekt

Mölndal vision 2022, kan sammanfattas med orden ”mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi västsverige.” mölndals stad har drygt 5000 medarbetare inom en mängd olika yrken som alla arbetar för att skapa välfärd för mölndals 62 000 invånare och alla de människor som arbetar och verkar i staden.

Mölndals stad är inne i en expansiv fas med stark tillväxt och detta innebär att organisationen behöver vidareutvecklas.  mölndals stad söker nu en planarkitekt.

Tjänsten är placerad på planenheten på stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen planerar staden, hanterar stadens mark- och exploateringsverksamhet samt är myndighet för plan-, bygg-, bostadsanpassnings- och lantmäterifrågor. Förvaltningen har vidare två politiska huvudmän, byggnadsnämnden och kommunstyrelsens planeringsutskott.

Du kommer i din roll som planarkitekt att bidra till stadens vision 2022.

Som planarkitekt kommer du att arbeta med flera parallella uppdrag, genom att medverka i andras projekt och genom att själv driva egna detaljplaner och program.

Du kommer att ansvara för några av de mer prioriterade uppdragen, vilket ställer krav på god kommunikation och samordning både internt inom kommunen och externt med konsulter, myndigheter och samarbetspartners. Du ansvarar för tidplan, upplägg, samordning av konsulter, framtagande av planhandlingar och underlag inför politiska beslut.

Vi erbjuder

stora byggprojekt och förverkligande av vår vision är en del av vardagen.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning som arkitekt, planeringsarkitekt, landskaps-arkitekt eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av arbetsuppgifterna. Du har god kunskap om plan- och bygglagen samt miljöbalken. Du har förmågan att ta tillvara ditt engagemang och din kompetens i arbetet med planer, som gör det möjligt att skapa attraktiva stadsmiljöer.

Egenskaper

Vi söker dig som är kreativ, analytisk och lyhörd. Genom att vara målinriktad och en god kommunikatör driver du processer framåt. Du tar aktivt in ny kunskap inom arbetsområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 3