Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chief Security Officer

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsumentkooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Förutom Coop MedMera Betalkort som bland annat består av MasterCard-kort som kan användas i hela välden erbjuder banken kontoprodukter, privatlån och inköpskort för juridiska personer. Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa anslutna partners. MedMera Bank har idag ca 50 anställda, men samarbetar tätt med den övriga koncernen.

I rollen som Chief Security Officer (CSO) på MedMera Bank ansvarar du för den totala säkerheten kopplat till bankens verksamhet. Du kommer vara ansvarig för att säkerställa och kontrollera att beslutad säkerhetspolicy, behörighetsrutiner, lagar och regler följs i verksamheten samt bevaka kommande regler och krav. Det är ditt ansvar att säkerställa att alla projekt och produkter håller en hög säkerhetsnivå och att de följer MedMera bankens policyer och riktlinjer.

Majoriteten av frågor gällande säkerhet kommer vara kopplat till IT och informationssäkerhet. CSO sitter med i IT-Ledningsgrupp och i riskutskottet samt rapporterar till CIO. Du kommer samarbeta tätt med compliance och riskmanagement, samarbetspartners och leverantörer inom säkerhet.

Vi erbjuder

En självständig roll där du kommer ha ett totalansvar för bankens säkerhet. Du kommer in i en tid där banken kommer ingå i flertalet förändringsprojekt, vilket kommer innebära ökat krav på säkerhet inom nya områden och närliggande produkter. Processer och riktlinjer är i mångt och mycket satta men där du kommer ansvara för vidareutveckling och pågående projekt inom säkerhet.

Kvalifikationer

• Flerårig erfarenhet inom säkerhetsfrågor
• God insikt i lagar, förordningar och regelverk som styr verksamheten
• Erfarenhet av att ta fram och dokumentera processer, system och rutiner
• Erfarenhet av att leda utredningar och projekt
• Förståelse av verksamheter där IT är en central del
• Erfarenhet av transaktionsintensiva lösningar

Egenskaper

• Noggrann
• Stresstålig
• Serviceinriktad
• Självgående
• Strukturerad

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Arnold Sjölund på K2 Search AB, arnold.sjolund@k2search.se alternativt Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Eftersom rekryteringsarbetet startar direkt, kommer intervjuer att ske löpande. Vi vill därför ha din ansökan snarast möjligt. Ansök om tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.