Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-chef

Metria ab är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster och geografiska informationssystem. Metria omsätter cirka 430 miljoner kronor och har cirka 250 medarbetare med kontor runt om i landet. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – metria plan & mät, metria konsult och metria produkter. Bland medarbetarna finns experter inom geodata, geodesi, kartografi, fjärranalys och gis-utveckling. Metria är ett svenskt aktiebolag som är helägt av staten.

Är du en erfaren och affärsorienterad hr-chef som gillar att utveckla verksamheter?

Metria ab är inne i en spännande fas med ökat kundfokus samtidigt som man är verksam på en marknad med snabb teknisk utveckling och växande konkurrens. Som hr-chef kommer du att ha en nyckelroll i det pågående utvecklingsarbetet. Du förväntas ha kapacitet att arbeta med i stort sett alla aspekter av hr. Det kan handla om infrastruktur/system inom hr-området eller kulturförändring.

• kultur och värderingsarbete
• performance management
• arbetsrätt och förhandling
• ledarutveckling och ledarstöd
• kompetensutveckling
• rekrytering och arbetsgivarvarumärke

Du har personalansvar för en medarbetare, rapporterar till vd och ingår i företagsledningen.

Vi erbjuder

Metria är ett bolag med mycket hög kompetensnivå. Du får en senior roll som spänner från det strategiska arbetet i ledningsgruppen till mer operativt arbete tillsammans med din medarbetare på hr samt bolagets övriga chefer och medarbetare. Placeringen är på kungsholmen i stockholm.

Kvalifikationer

Krav:
• dokumenterad ledarskapsförmåga
• dokumenterad erfarenhet av att ha lett förändringsarbete inom hr-området
• dokumenterad erfarenhet av fackliga förhandlingar
• relevant akademisk utbildning, t.ex.

Meriterande erfarenheter:
• erfarenhet av arbete inom expertorganisation
• erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Egenskaper

• affärsmässig
• visionär med förmåga att entusiasmera
• driven, energisk och uthållig
• balanserar resultatorientering med relationsorientering
• trygg som person
• analytisk med god problemlösningsförmåga

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare. Läs mer

id609 0