Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-chef

Metria AB är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster och geografiska informationssystem. Metria omsätter cirka 430 miljoner kronor och har cirka 250 medarbetare med kontor runt om i landet. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – Metria Plan & Mät, Metria Konsult och Metria Produkter. Bland medarbetarna finns experter inom geodata, geodesi, kartografi, fjärranalys och GIS-utveckling. Metria är ett svenskt aktiebolag som är helägt av staten. Läs mer på www.metria.se

Är du en erfaren och affärsorienterad HR-chef som gillar att utveckla verksamheter?

Metria AB är inne i en spännande fas med ökat kundfokus samtidigt som man är verksam på en marknad med snabb teknisk utveckling och växande konkurrens. Som HR-chef kommer du att ha en nyckelroll i det pågående utvecklingsarbetet. Du förväntas ha kapacitet att arbeta med i stort sett alla aspekter av HR. Det kan handla om infrastruktur/system inom HR-området eller kulturförändring. Du kommer att jobba såväl operativt som strategiskt med:

• kultur och värderingsarbete
• performance management
• arbetsrätt och förhandling
• ledarutveckling och ledarstöd
• kompetensutveckling
• rekrytering och arbetsgivarvarumärke

Du har personalansvar för en medarbetare, rapporterar till vd och ingår i företagsledningen.

Vi erbjuder

Metria är ett bolag med mycket hög kompetensnivå. Du får en senior roll som spänner från det strategiska arbetet i ledningsgruppen till mer operativt arbete tillsammans med din medarbetare på HR samt bolagets övriga chefer och medarbetare. Placeringen är på Kungsholmen i Stockholm. Resor till Metrias andra kontor runt om i landet kan förekomma.

Kvalifikationer

Krav:
• Dokumenterad ledarskapsförmåga
• Dokumenterad erfarenhet av att ha lett förändringsarbete inom HR-området
• Dokumenterad erfarenhet av fackliga förhandlingar
• Relevant akademisk utbildning, t.ex. personalvetenskap, psykologi, ekonomi

Meriterande erfarenheter:
• Erfarenhet av arbete inom expertorganisation
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Egenskaper

• Affärsmässig
• Visionär med förmåga att entusiasmera
• Driven, energisk och uthållig
• Balanserar resultatorientering med relationsorientering
• Trygg som person
• Analytisk med god problemlösningsförmåga

Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Patrik Peter patrik.peter@k2search.se 070-977 55 80 eller Anders Hollqvist anders.hollqvist@k2search.se på K2 Search AB. Skicka din ansökan via www.k2search.se . Vi kommer att hantera ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

.