Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

IT-chef

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Läs mer på https://www.foi.se/

I rollen som IT-chef arbetar du både verksamhetsnära och strategiskt. I arbetet ingår att ha helhetsansvar för utveckling, drift och förvaltning av infrastrukturen. Du ansvarar för att, inom ramen för IT-enhetens uppdrag, vara drivande och ta fram beslutsunderlag.

I uppgifterna ingår även förändringsarbete för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet samt leda IT-projekt för hela myndigheten. Viktigt är att kunna förstå behov på forskningssidan och konkretisera dem i faktiska IT-lösningar. Samverkan med olika enheter inom avdelningen och med forskningsverksamheten samt säkerhetsfrågor är centrala delar i arbetet.

IT-chefen ansvarar för enhetens verksamhetsplanering och budget. Rollen ingår i Forskningsstöds ledningsgrupp. I ledningsgruppen skall du bidra med kunskap kring generella frågor gällande FOI:s IT-verksamhet inom hela myndigheten.

IT-verksamheten består i dagsläget av 27 medarbetare. Medarbetarna är fördelade på tre orter varav merparten finns i Kista. Du rapporterar till avdelningschefen för Forskningsstöd.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. FOIs verksamhet är unik och här får du möjlighet att arbeta med frågor som rör rikets säkerhet.

Kvalifikationer

• Flerårig erfarenhet från chefskap i liknande tjänst
• Erfarenhet av att leda en IT-verksamhet med styrning och genomförande av systemförvaltning, utveckling, drift, projektstyrning, IT-säkerhet och IT-arkitektur.
• Gedigen erfarenhet av att driva och utveckla IT-frågor med höga säkerhetskrav.
• Förståelse för IT-utveckling och olika lösningsalternativ.
• Teknisk bakgrund i kombination med en utbildning inom IT, gärna akademisk
• Kunskap om upphandling, avtal och leverantörsstyrning (LOU), tidigare erfarenhet från myndighet och/eller specialist organisation ses som meriterande.

Egenskaper

• Prestigelös
• Goda ledaregenskaper
• Helhetsperspektiv – operativ och strategisk förmåga
• God samarbets- och kommunikationsförmåga
• Problemlösare

För att trivas i denna tjänst förutsätter vi att du har ett stort intresse för ledarskap och
medarbetarskap. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhet

Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid medan chefsförordnandet är tidsbegränsat för tre år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med cecilia.fredriksson@k2search.se eller petter.palsson@k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Din ansökan kommer att omfattas av offentlighetsprincipen. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 20 november 2016. Ansök tjänsten på www.k2search.se .
Fackliga företrädare är Fredrik Ringblom (SACO) och Krister Söderberg (OFR/S – ST vid FOI). Båda nås via FOI:s växel på 08-55 50 30 00.

.