Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förvaltningschef Kultur & Turism, Kungsbacka

I Kungsbacka värnar vi en god och stabil ekonomi. Som en av landets främsta tillväxtkommuner satsar vi hårt på att ha en bra verksamhet och service för våra invånare.
I Kungsbacka är öppenhet och självständighet i arbetet viktigt. Vi har ett modernt styrsystem med bland annat en utvecklad modell för målarbete och uppföljning, och med resultatfonder som ger möjlighet till lokal planering med långsiktighet.

Kvalifikationer
Du ska ha en lämplig högskoleutbildning. Dessutom är det viktigt att du har chefserfarenhet från politiskt styrd organisation. God administrativ förmåga samt ekonomiskt kunnande är ett måste.

Egenskaper
Vi behöver dig som är en synlig, engagerande och motiverande ledare. Din kommunikativa förmåga är stor och du ser delaktighet och samverkan som nödvändiga för att kunna fatta goda beslut och möjliggöra en offensiv verksamhetsutveckling.

Du har förmåga att vara eftertänksam och lyhörd när det behövs, men ska också kunna vara en mycket handlingskraftig och effektiv chef när det krävs.Du är målinriktad och har en strategisk förmåga i såväl tanke som handling, och ser betydelsen av att delegera. Du är bra på att skapa nätverk. Du ser alla delar av verksamheten som viktiga. Du ska med utgångspunkt från din kompetens kunna företräda förvaltningen i olika sammanhang.

Vi förutsätter också att du har ett stort engagemang inom kulturområdet, men även ett brett samhällsintresse samt förmåga att relatera ditt uppdrag till utvecklingen i omvärlden. Du ser kulturfrågorna som en viktig del i kommunens verksamhet, men är också beredd att ta ansvar för att kommunens hela verksamhet utvecklas på ett positivt sätt.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rebecca Rivière på K2 Search AB, tel. 08-642 86 78. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Executive Search se.